Sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình số 01-CTr/TU:

Hà Nội gương mẫu đi đầu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình 01

VÂN NHI
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 19/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, nửa đầu nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, gương mẫu đi đầu, nỗ lực phấn đấu, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình số 01-CTr/TU. Ban Chỉ đạo đã giao 11 cơ quan, đơn vị thành phố chủ trì triển khai thực hiện 34 đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch. Đến nay, có 29/34 nội dung hoàn thành; còn 5 nội dung đang được các cơ quan chủ trì triển khai thực hiện.

Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị đã chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Các ban xây dựng Đảng Thành ủy đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ bằng 777 đề án, chương trình, chuyên đề, kế hoạch công tác theo nội dung Chương trình 01-CTr/TU, phù hợp với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị, tính đến hết tháng 3-2023, đã cơ bản hoàn thành, đang tích cực triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Hà Nội gương mẫu đi đầu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình 01 - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình số 01 - Ctr/TU của Thành ủy khóa VXII

Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình cơ bản đạt kết quả tốt, đến nay, đã có 7/14 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu còn lại cơ bản đạt; trong đó, chỉ tiêu về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cải cách hành chính vượt so với kế hoạch đề ra như: Nhiệm vụ thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; chỉ tiêu kết nạp đảng viên; chỉ tiêu cán bộ nữ, cán bộ trẻ; các chỉ số SIPAS, PAPI...

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đều có những dấu ấn đổi mới, đạt kết quả cao trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Đáng chú ý, công tác tuyên giáo đã đổi mới mạnh mẽ, triển khai chuyển đổi số; bảo đảm triển khai kịp thời, thông suốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy vào cuộc sống ngay cả trong bối cảnh đại dịch Covid-19; chủ động, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động của các thế lực thù địch; kịp thời định hướng dư luận xã hội...

Đối với công tác tổ chức cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo đổi mới toàn diện từ đánh giá cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; đã quyết định phân công, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với 319 lượt nhân sự... Các cấp ủy Đảng đã củng cố hàng chục tổ chức cơ sở Đảng; triển khai ứng dụng 2 phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và "Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp thành phố đã kiểm tra đối với 3.542 lượt tổ chức Đảng, 992 đảng viên; giám sát đối với 2.212 lượt tổ chức Đảng, 1.098 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 17 đoàn kiểm tra đối với 60 lượt tổ chức Đảng, 51 đảng viên và 9 đoàn giám sát đối với 22 lượt tổ chức Đảng, 10 đảng viên.

Hà Nội gương mẫu đi đầu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình 01 - ảnh 2
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 317 lượt tổ chức Đảng và 758 đảng viên, kết luận 122 tổ chức Đảng (chiếm 38%) và 332 đảng viên (chiếm 44%) có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 17 tổ chức Đảng và 236 đảng viên. UBKT Thành ủy và UBKT các cấp giám sát chuyên đề đối với 1.877 lượt tổ chức Đảng và 2.639 đảng viên. Nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy và UBKT các cấp ủy đã thi hành kỷ luật 28 tổ chức Đảng (Khiển trách: 25; Cảnh cáo: 3) và 2.377 đảng viên (Khiển trách 1.783, Cảnh cáo 281, Cách chức 25, Khai trừ 288 trường hợp).

Thành ủy Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương. Từ đầu năm 2021 đến nay, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy bổ sung 42 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo theo kiến nghị của Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan tư pháp thành phố; tổng cộng có 57 vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình nêu một số nhiệm vụ thời gian tới.

Trước hết, các cấp, các ngành cần xác định rõ đây là thời điểm sơ kết giữa nhiệm kỳ, phải xác định rõ được đầy đủ ưu điểm, hạn chế trong thực hiện; qua đó, đối với những việc đã tốt thì phải nhân lên. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải tích cực chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nhất là về các mô hình mới, cách làm hay về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm an ninh-quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ hai là tập trung phát huy hơn nữa tính tiên phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp. Năm nay thành phố tiếp tục xác định chủ đề công tác là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” thì các cấp, các ngành càng cần cố gắng làm tốt hơn nữa việc này; tạo chuyển biến rõ nét ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

Thứ ba là đối với một số chủ trương, đề án, dự án trọng tâm, trọng điểm, chiến lược, lâu dài nhằm khai thác, khơi thông nguồn lực cho Thủ đô phát triển đã được triển khai rồi, phải tiếp tục triển khai một cách thực chất để tạo bước đột phá về phát triển như: Đề án về phân cấp, ủy quyền; Đề án quản lý tài sản công; xử lý các dự án chậm triển khai; Đề án cải tạo chung cư cũ...

Trên tinh thần như vậy, Bí thư Thành ủy chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án đã đề ra; quyết tâm hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2023; đặc biệt quan tâm bảo đảm an sinh xã hội; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc dân sinh như trật tự vỉa hè, lòng đường; úng ngập, ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường...

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 không còn dài, trong khi từ cuối năm nay và sang năm 2024, các cấp ủy Đảng đã phải tập trung chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ tới. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được phân công; chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương được phân công nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình 01 đã đề ra. Các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kết quả đạt được đầu nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả 10 chương trình công tác lớn của Thành uỷTất cả phải cùng hướng tới mục tiêu quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, qua đó góp phần cùng cả nước thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trưởng ban Chỉ đạo giao cho Ban Tổ chức Thành ủy – Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị, hoàn Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ, xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện Chương trình 01 từ nay đến cuối nhiệm kỳ 2020-2025 trình Ban Chỉ đạo ký ban hành để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội: Sẵn sàng cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

(PNTĐ) -Kỳ thi lớp 10 năm học 2023 - 2024 tại Hà Nội diễn ra ngày 10 - 12/6/2023 với 116.000 lượt thí sinh tham gia dự thi tại 201 điểm thi với gần 5.000 phòng thi. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã hoàn tất, sẵn dàng cho kỳ thi diễn ra .
Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phản biện xã hội đối với Dự thảo về chính sách ưu đãi tiền thuê đất

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phản biện xã hội đối với Dự thảo về chính sách ưu đãi tiền thuê đất

(PNTĐ) -Sáng 8/6, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND Thành phố về chính sách ưu đãi tiền thuê đất trong các lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.