Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy mô cấp thành phố

PHẠM HẰNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tối 18/11, chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023), 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (2003-2023), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với UBND thành phố lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy mô cấp thành phố tại không gian văn hóa sáng tạo, phố đi bộ Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội).

Tham dự ngày hội có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Đại sứ quán Lào, Philipines, Malaysia, và Ấn Độ, cùng 1.200 nghệ sỹ, đảng viên, nhân dân quận Tây Hồ tham gia biểu diễn tại ngày hội.

Đặc biệt, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thành phố Hà Nội vinh dự được Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

17 kỳ Đại hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc cần phải đoàn kết tất cả các giai cấp và tầng lớp có tinh thần yêu nước và tính cần thiết của việc xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất.

Từ định hướng đó ngày 18/11/1930 Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã ra Chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh - tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và ngày 18/11 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên mọi miền của Tổ quốc.

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy mô cấp thành phố - ảnh 1
Các đại biểu tham quan gian hàng

Trình bày diễn văn khai mạc ngày hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Tại Hà Nội, trải qua các thời kỳ lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Hà Nội và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tỉnh đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, cùng cả nước đánh thắng kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước.

Ngày 01/8/2008, thực hiện Nghị quyết số 15 Quốc hội khoá 12 về mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội, bộ máy MTTQ của thành phố Hà Nội mở rộng chính thức đi vào hoạt động. Trong không gian mới, hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp thu những nguồn lực phong phú về truyền thống, đa dạng về nguồn lực vật chất và tinh thần, nắm bắt thời cơ và những thách thức mới, tham gia tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đến nay, trải qua 17 kỳ Đại hội, bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong từng giai đoạn cách mạng, với cách làm luôn đổi mới, sáng tạo, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã phát huy vai trò, trọng trách của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân. Mặt trận Thành phố đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”… Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp; chú trọng thúc đẩy các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong tình hình mới, nỗ lực đồng hành cùng chính quyền trong việc tham gia hoàn thiện các chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Công tác Đối ngoại nhân dân được tăng cường.

Với những kết quả đạt được, MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã nhiều lần vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Năm 2024 là năm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; năm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đòi hỏi hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp, huy động mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phát động đợt thi đua đặc biệt với những nội dung trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thi đua thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân dân; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết, chăm lo đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, cùng nhau chung sức xây dựng Thủ đô, đất nước; Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; thi đua mỗi đơn vị MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã có ít nhất 01 công trình, dự án, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024 – 2029…

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy mô cấp thành phố - ảnh 2
8 đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc”

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cấp thành phố năm 2023, 8 đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các quận, huyện, thị xã đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đoàn kết dân tộc”; Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt  Việt Nam thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho 30 mô hình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Vũ điệu kết đoàn” – Tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc

     Những năm qua, nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, nhân dân khắp các khu dân cư, khu phố cả nước lại rộn ràng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời luyện tập và trình diễn “Vũ điệu kết đoàn” - Tác phẩm hiệu triệu tình đoàn kết dân tộc do Bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó chủ tịch Thường trực Quốc Hội sáng tác đã và đang được lan tỏa rộng khắp. Vũ điệu này đã hiện diện trong nhịp sống văn hóa tinh thần của người dân Quận Tây Hồ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.

Chỉ trong thời gian ngắn, “Vũ điệu kết đoàn” đã lan tỏa tới cán bộ, đảng viên và nhân dân tại các khu dân cư, từng động tác vừa uyển chuyển tinh tế, vừa khỏe khắn sinh động, không phân biệt giới tính, độ tuổi khác nhau đều hòa mình vào điệu múa, cùng nhau truyền tải thông điệp ý nghĩa của tác phẩm.

Các thành viên của câu lạc bộ truyền dạy cho nhau tập múa để phong trào văn nghệ các phường ngày càng phong phú, đưa điệu múa trở thành vũ điệu truyền thống trong dịp tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” hàng năm. Trong nhiều ngày qua, 1.200 diễn viên không chuyên đến từ 8 phường (Xuân La, Bưởi, Phụ Thượng, Yên Phụ, Thụy Khuê, Quảng An, Tứ Liên, Nhật Tân), khối cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, Đoàn thanh niên quận Tây Hồ đã tích cực tập luyện vũ điệu để hôm nay mang đến màn đồng diễn tại chương trình.

Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc theo quy mô cấp thành phố - ảnh 3
Các đại biểu hòa chung không khí với vũ điệu kết đoàn

Điều đặc biệt, không chỉ đơn thuần thực hiện các động tác múa, 1200 cán bộ và nhân dân Tây Hồ đã tạo thành bốn cánh hoa tượng trưng cho sự may mắn, niềm tin, hy vọng và năm hình tròn tượng trưng cho sự thống nhất, bình đẳng, đoàn kết giữa các dân tộc.

 Màn múa “Vũ điệu kết đoàn” không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nghệ thuật kết tinh những nét đẹp văn hóa của các dân tộc mà còn là tình đoàn kết, sự gắn bó giữa các dân tộc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Mỗi dân tộc tượng trưng cho một bức tranh rực rỡ sắc màu, tụ hợp về đây bên “Vũ điệu kết đoàn” lan tỏa tinh thần đại đoàn kết các dân tộc lên tầm cao mới, truyền cảm hứng kết nối đồng bào các dân tộc cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đồng lòng chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô, xây dựng đất nước phát triển cường thịnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tường Vân - Phó Tổng Thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) thay mặt Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã thông báo số liệu ghi nhận thực tế và công bố quyết định xác lập Kỷ lục Việt Nam. Đây là niềm vui của nhân dân trên địa bàn quân Tây Hồ nói riêng và nhân dân Thủ đô nói chung trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hà Nội năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển Thành phố Hà Nội là Thủ đô văn hiến - văn mình - hiện đại

Phát triển Thành phố Hà Nội là Thủ đô văn hiến - văn mình - hiện đại

(PNTĐ) - Ngày 23 /2, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phiên họp thẩm định Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh cùng các thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là đại diện các Bộ, cơ quan ngang bộ và các chuyên gia là ủy viên phản biện.
Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(PNTĐ) - 8h00 sáng 22/02/2024, Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tổ chức tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tại phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về: Việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi); Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 01/2024 và Tờ trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về giao bổ sung số lượng Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân.