Khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ trong thời đại mới

Hạ Thi
Chia sẻ

(PNTĐ) - Bước vào thời kỳ mới, phụ nữ Việt Nam có nhiều cơ hội để hiện thực hóa khát vọng phát triển bản thân, phát triển đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Đó là: Phát huy truyền thống, tiềm năng, thế mạnh và tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên của các tầng lớp phụ nữ; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của phụ nữ trong thời đại mới - ảnh 1
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các chị em tại cuộc gặp mặt đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Ảnh: Nhật Bắc

Phát huy bản lĩnh, trí tuệ, cống hiến cho sự nghiệp phát triển đất nước

Ngày nay, vai trò và năng lực của phụ nữ càng được khẳng định trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có cả lĩnh vực chính trị. Thu hút phụ nữ tham chính, phát huy nguồn lực trí tuệ của phụ nữ là một trong những chiến lược quốc gia quan trọng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong nhiều năm qua. Việc phụ nữ tham gia các hoạt động chính trị cũng chính là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong xã hội. Đồng thời là tiền đề để thực thi các quyền con người khác, đóng góp vào sự phát triển chung về mọi mặt của đất nước. 

Lịch sử dựng nước, giữ nước và kiến thiết đất nước của dân tộc cho thấy, ở bất kỳ thời nào cũng xuất hiện những nữ lãnh đạo lừng lẫy, những nữ anh hùng có công lớn trong công cuộc giữ chủ quyền, độc lập dân tộc, kiến tạo, xây dựng và phát triển đất nước, được dân tộc tôn vinh như: Hai Bà Trưng, Lê Chân, Triệu Thị Trinh, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Thị Bình…

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng đều nhất quán quan điểm: Phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; nâng cao địa vị phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ và cán bộ nữ phát triển, thúc đẩy bình đẳng giới.

Ghi nhận sự đóng góp của phụ nữ, tại sự kiện gặp mặt các đại diện nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định: “Sự đóng góp của chị em phụ nữ ở các lĩnh vực là rất lớn, từ các tầng lớp nông dân, công nhân, người lao động, văn nghệ sĩ, công chức, viên chức, giáo viên, nhà báo, luật sư, doanh nhân, đến các vận động viên, cán bộ ngoại giao, lực lượng vũ trang, quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc... Trong mỗi gia đình, phụ nữ là người giữ ấm, giữ lửa, là nguồn lực, động lực phát triển gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, của xã hội. Những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp, rực rỡ””.

Theo Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga, dù ở bất cứ thời kỳ nào, phụ nữ Việt Nam cũng luôn mang trong mình khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Nguồn năng lượng tiềm tàng ấy tạo thành sức mạnh vĩ đại, giúp phụ nữ Việt Nam có những cống hiến, đóng góp to lớn, góp phần xây dựng, bảo vệ non sông gấm vóc của Tổ quốc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần, khát vọng ấy cần được khơi dậy, phát huy để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong bối cảnh mới.

Khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam
Hiện nay, phụ nữ chiếm 50% dân số, trong lĩnh vực kinh tế, phụ nữ tham gia lực lượng lao động cao. Với việc chiếm gần 40% lực lượng lao động thành thị và lực lượng lao động nông thôn, phụ nữ đã và đang có mặt ở khắp các lĩnh vực, đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế của gia đình, địa phương và đất nước. Do đó, việc khơi dậy tiềm năng, tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế đang được Đảng và Nhà nước, Chính phủ quan tâm, tạo các cơ chế chính sách để phụ nữ khởi nghiệp, từ đó tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Cụ thể, Chính phủ đã ban hành những đề án riêng cho phụ nữ và giao cho Hội LHPN Việt Nam chủ trì thực hiện như: Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939), Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”...

93 năm qua với vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác phụ nữ, Hội LHPN Việt Nam đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ trong cả nước. Cùng với đó, Hội LHPN đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, địa phương, triển khai nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực và chất lượng đời sống mọi mặt cho hội viên, phụ nữ; trong đó, có các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, trong những năm qua, Đề án 939 được Hội LHPN Việt Nam triển khai đã nâng cao nhận thức và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ đến các tầng lớp phụ nữ. Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo. Chủ đề Ngày Phụ nữ khởi nghiệp hằng năm luôn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh. Thông qua cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp với nhiều chủ đề khác nhau đã khẳng định sự năng động, đổi mới không ngừng của tổ chức Hội nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và thúc đẩy bình đẳng giới. 

Tại lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 do Hội LHPN Việt Nam tổ chức ngày 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao cuộc thi và xem đây là diễn đàn lớn sâu rộng, khơi dậy tiềm năng, nhiệt huyết, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Việt Nam trong hành trình khởi nghiệp; tạo động lực mạnh mẽ cho phụ nữ cả nước tham gia các mô hình kinh tế đa dạng như: Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể... để phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo Thủ tướng Chính phủ, những đóng góp của phụ nữ thông qua các hoạt động khởi nghiệp đã tạo ra giá trị mới, động lực mới, không chỉ góp phần to lớn trong phát triển kinh tế đất nước mà còn có những tác động tích cực vào giải quyết những vấn đề xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Để thực hiện thành công mục tiêu của Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và lan tỏa mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp trong các tầng lớp phụ nữ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và ngân hàng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách để tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho phụ nữ khởi nghiệp, nhất là cơ chế hỗ trợ về vốn, tư vấn pháp lý, tập huấn nâng cao năng lực toàn diện cho phụ nữ, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại cho phụ nữ khởi nghiệp... Cùng với đó phải phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia, trong đó lưu ý hệ sinh thái riêng cho phụ nữ khởi nghiệp.

Để thúc đẩy phong trào khởi nghiệp của phụ nữ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh 5 nội dung quan trọng. Đó là: Gắn phong trào khởi nghiệp với đổi mới sáng tạo để tạo giá trị, sản phẩm mới, động lực mới cho cộng đồng và xã hội; gắn với nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; gắn với quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương; khởi nghiệp phải được hỗ trợ bởi doanh nghiệp và ngân hàng về thị trường và vốn; được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ, khuyến khích, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng: “Sẽ ngày càng có nhiều nữ doanh nhân, hợp tác xã của phụ nữ đứng lên trong khó khăn, ghi danh trong danh sách những dự án khởi nghiệp thành công của Việt Nam, của khu vực và của thế giới, đóng góp cho một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, toàn diện, bao trùm, góp phần hiện thức hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc”.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Đề nghị Hà Nội có Quỹ hỗ trợ kinh phí sáng tạo

Đề nghị Hà Nội có Quỹ hỗ trợ kinh phí sáng tạo

(PNTĐ) - Góp ý và làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến khoa học công nghệ của Thủ đô, đại biểu Nguyễn Thị Lan (đoàn Hà Nội) đề nghị bổ sung quy định thành phố có Quỹ hỗ trợ kinh phí sáng tạo, có chế độ lương, thưởng đặc biệt cho chuyên gia các lĩnh vực khoa học công nghệ quan trọng của thành phố, giao các trường đại học trên địa bàn Hà Nội tuyển dụng, lựa chọn, đào tạo, nuôi dưỡng đội ngũ chuyên gia cho Thành phố.
Đưa Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới

Đưa Thủ đô phát triển lên một tầm cao mới

(PNTĐ) - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, đã có 117 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), kể cả thảo luận ở tổ (ngày 10/11) và tại hội trường ngày 27/11. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi).
Bài cuối: Giữ sức mạnh nội sinh từ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài cuối: Giữ sức mạnh nội sinh từ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

(PNTĐ) - Đoàn kết là một truyền thống quý báu, là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp đó, 20 năm qua, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố phối hợp với UBND Thành phố tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có nhiều đóng góp quan trọng tạo nên những thành tựu và kết quả nổi bật của Thủ đô.