Nâng cao vị thế và tầm vóc của phụ nữ Thủ đô trong thời đại mới

Chia sẻ

Với vai trò và vị trí của mình, phụ nữ Thủ đô đã phát huy truyền thống "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang" dưới sự lãnh đạo của Thành ủy cùng với hệ thống chính trị của Thành phố, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Các tầng lớp phụ nữ Thủ đô ngày nay không ngừng nỗ lực vươn lên trong nhiều lĩnh vực để đóng góp nhiều hơn cho xã hội Ảnh: Hội PNCác tầng lớp phụ nữ Thủ đô ngày nay không ngừng nỗ lực vươn lên trong nhiều lĩnh vực để đóng góp nhiều hơn cho xã hội. (Ảnh: Hội PN)

Trong giai đoạn phát triển mới, phụ nữ Thủ đô sẽ là những chủ thể sáng tạo, hội nhập, với khát vọng vươn lên trong thời đại mới, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh, hùng cường.

Phụ nữ vươn lên làm chủ tri thức

Năm năm qua, cùng với cả nước, Hà Nội đã đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, nhất là hai năm 2020 và 2021, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 6,68%. Ở ngành nào, lĩnh vực nào cũng có những đóng góp tích cực của phụ nữ Thủ đô.

Đi đầu là đội ngũ nữ doanh nhân Thủ đô chiếm tỷ lệ 26,7% tổng số doanh nhân của Hà Nội, đã năng động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vượt qua khó khăn, nhất là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chủ động nắm bắt cơ hội đầu tư, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước... góp phần quảng bá thương hiệu sản phẩm Việt Nam chất lượng cao, ổn định việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Phụ nữ trong các ngành công nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại nhiều sản phẩm công nghệ cao, bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống. Trong lĩnh vực nông nghiệp, phụ nữ có vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất theo hướng nông nghiệp hàng hóa, công nghệ cao và an toàn thực phẩm, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, đưa nông thôn mới của Thủ đô dẫn đầu cả nước.

Đội ngũ nữ trí thức của Thủ đô có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Tỷ lệ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ngày càng tăng. Giai đoạn 2016 -2021 đã có 94 nhà khoa học nữ chủ trì nhiệm vụ thuộc các chương trình của Thành phố. Hầu hết các đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao, nhiều công trình nghiên cứu được ứng dụng trong cuộc sống. Lực lượng nữ thanh niên Thủ đô nắm bắt nhanh tri thức mới, ứng dụng công nghệ thông tin, nỗ lực vươn lên, sáng tạo, khởi nghiệp, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Phụ nữ cao tuổi là chỗ dựa tinh thần cho các con cháu, thực hiện tốt phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, giữ gìn nền nếp gia đình. Phụ nữ tôn giáo sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, lan tỏa tinh thần bác ái, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phụ nữ dân tộc thiểu số tích cực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Thủ đô ngày càng trưởng thành, nhiều chị được tín nhiệm giữ những cương vị lãnh đạo, quản lý trong cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ 3 cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và nữ trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cao hơn nhiệm kỳ trước.

Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và đối ngoại, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội từ gia đình, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vì biển đảo quê hương, là hậu phương vững chắc cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là nòng cốt tham gia hoạt động hoà giải tại cộng đồng, củng cố quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phụ nữ Thủ đô trên mọi lĩnh vực đã phát huy phẩm chất tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao với những thành tích nổi bật trong chuyên môn và sôi nổi tham gia các phong trào thi đua, khẳng định vị thế và vai trò quan trọng đóng góp trong công cuộc đổi mới, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc

Cùng với việc đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua được chỉ đạo xuyên suốt từ thành phố đến cơ sở với phương châm: Thiết thực, sát với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của Hội, nhiệm vụ chính trị của Thành phố và phù hợp với nguyện vọng của hội viên phụ nữ; rõ mô hình, rõ cách làm, rõ hiệu quả, các cấp Hội LHPN Hà Nội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, nội dung phong trào thi đua; hướng dẫn, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phấn đấu đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”. Công tác chỉ đạo tổ chức phong trào thi đua có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu.

Thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phong trào đã khích lệ, động viên các tầng lớp phụ nữ Thủ đô không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ mọi mặt, năng lực chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, tích cực nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong lao động sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương pháp làm việc, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH của Thủ đô và đất nước. 

Từ phong trào thi đua, nhiều mô hình, phần việc thiết thực đã được các cấp Hội triển khai thực hiện như “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”,“Biến lợn nhựa thành lợn thật”, “Hũ gạo tình thương”, “Tuần lễ vàng tiết kiệm vì phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”... Trong nhiệm kỳ qua, với số tiền tiết kiệm 55,65 tỷ đồng, cán bộ, hội viên, phụ nữ Thành phố đóng góp xây sửa 619 mái ấm tình thương, 81 nhà tình nghĩa, giúp gần 40.000 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. 6.784 gương điển hình tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác Hồ đã được biểu dương, tôn vinh ở các cấp (vượt 135,6% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ); 48 phụ nữ điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực được khen tặng danh hiệu “Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu”; 11 phụ nữ được vinh danh “Công dân Thủ đô Ưu tú”; Hàng năm, từ 91-94% hội viên, phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào, 90-92% hội viên đạt chuẩn mực phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”.

Xây dựng người phụ nữ Thủ đô thời đại mới

“Đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, khát vọng vươn lên, xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và vị thế của tổ chức Hội; huy động sự tham gia của xã hội vì sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại”. Đó là mục tiêu tổng quát được nêu trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội LHPN Hà Nội. Theo đó, Đại hội XVI tiếp tục phát động phong trào thi đua Xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”; hai cuộc vận động là “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”; hướng mạnh vào 2 khâu đột phá là: Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động Hội và kết nối thu hút phụ nữ; Nâng cao chất lượng hoạt động Chi tổ Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, bám sát Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, định hướng của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP Hà Nội lần thứ XVI dự kiến sẽ thông qua 8 chỉ tiêu và 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 cuộc vận động, 2 khâu đột phá; đồng thời đề ra 6 nhóm giải pháp lớn để thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tập trung đổi mới rõ nét hơn nữa về nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động của hội; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, mở rộng mạng lưới kết nối, khai thác các nguồn lực xã hội hóa; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, quản lý, tổ chức hoạt động hội, nắm bắt tư tưởng và những vấn đề của hội viên, phụ nữ; phát huy tinh thần làm chủ của phụ nữ.

Các cấp Hội tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ gương mẫu, có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, sâu sát, gần gũi với hội viên. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và tổng kết thực tiễn, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Xây dựng, phát triển người phụ nữ Thủ đô trong thời đại mới, trong gia đình cũng như ngoài xã hội, vừa thực hiện tốt vai trò, thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, trách nhiệm công dân trong xã hội.

HỒNG QUÂN

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(PNTĐ) - Ngày 20/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc

Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc

Với chủ đề "Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”, sau 3 ngày mở cửa (từ 17-19/3/2023) đón tiếp công chúng và những người làm báo cả nước, Hội báo toàn quốc năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp.