Thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030

NHẬT NAM
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cho biết: Cùng với xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố đã triển khai quyết liệt công tác lập quy hoạch nhằm tạo ra khung khổ pháp lý, thể chế và không gian phát triển mới cho Thủ đô.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ: Việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cần được thảo luận kỹ, đưa ra giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân, bố trí đủ vốn cho các dự án, trong đó cần tập trung một số vấn đề, như tính khả thi nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024, việc phân bổ vốn hỗ trợ cho các quận, huyện; các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các chương trình phát triển kinh tế dân tộc, miền núi, y tế, giáo dục, nông thôn mới, nước sạch, xóa đói giảm nghèo, các dự án dân sinh bức xúc; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc.

Bên cạnh đó, cần thảo luận, cho ý kiến về các nội dung Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình trong phương án cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; đồng thời rà soát nguồn lực, xác định khả năng thực hiện, khả năng giải ngân trong năm 2024, 2025, cân đối nguồn vốn, nghiên cứu, lựa chọn danh mục dự án làm công tác chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2026-2030.

Thành phố Hà Nội đã triển khai quyết liệt công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030 - ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị.

"Đề nghị các đồng chí thảo luận kỹ các giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục cho được tình trạng chậm giải ngân trong thời gian vừa qua" - Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đối với Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng chí Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các Nghị quyết mang tính chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị.

Cùng với xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố đã triển khai quyết liệt công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nhằm tạo ra khung khổ pháp lý, thể chế quan trọng cho phát triển Thủ đô, cũng như tạo lập không gian phát triển mới, với "tầm nhìn mới - tư duy mới" để tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới", xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhận thức tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để cụ thể hoá Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Thành ủy, UBND thành phố đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan lập Quy hoạch và các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc ngay sau khi nhiệm vụ lập Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thành ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố xây dựng Đề cương định hướng Quy hoạch để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, cho ý kiến thông qua, là cơ sở để triển khai lập Quy hoạch tích hợp.

Tính đến thời điểm này, sau một thời gian cố gắng, nỗ lực không ngừng với hơn 100 hội nghị, tiếp xúc với các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, xin ý kiến các cá nhân, tổ chức, đoàn thể nhân dân...; sự tham gia của liên danh tư vấn (gồm các Viện, Học viện, các trường hàng đầu của cả nước); sự vào cuộc của các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã và cả hệ thống chính trị; sự quan tâm, ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước... thành phố đã hoàn thành việc xin ý kiến, hoàn thiện các nội dung để trình hồ sơ thẩm định Quy hoạch Thủ đô theo đúng quy định vào tháng 12/2023 và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định) tiến hành Họp thẩm định vào ngày 23/2/2024. Hội đồng thẩm định đã thống nhất thông qua bản Quy hoạch với kết quả 31/31 thành viên đồng ý.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, với quan điểm tiếp cận, coi "quy hoạch không phải là một sản phẩm mà là một quá trình", Thành ủy Hà Nội xác định còn nhiều việc phải làm để bổ sung, hoàn thiện bản Quy hoạch Thủ đô với chất lượng tốt nhất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, mà trước mắt là trình Bộ Chính trị vào ngày 3/5 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới đây.

Theo Bí thư Thành ủy, sau khi Quy hoạch Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch, thành phố sẽ phải khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả, đưa Quy hoạch sớm đi vào cuộc sống nhanh nhất.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa bản Quy hoạch, tập trung vào các điểm nghẽn, hạn chế trong quá trình phát triển, những giải pháp đột phá để khơi thông; các quan điểm phát triển, tổ chức không gian; các mục tiêu, nhiệm vụ, đột phá và tầm nhìn; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch.

Về Tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025), tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, tham mưu xây dựng dự thảo các báo cáo tổng kết nêu trên.

Để đảm bảo tiến độ tổng kết theo yêu cầu của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã gửi công văn lấy ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố bằng văn bản đối với 3 dự thảo báo cáo tổng kết. Tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp tục hoàn thiện các dự thảo báo cáo để trình xin ý kiến Ban Chấp hành ngày hôm nay.

"Đây là những báo cáo rất quan trọng, là cơ sở để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII. Vì vậy, đề nghị các đồng chí tiếp tục nghiên cứu, góp ý, đặc biệt là đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô trong nhiệm kỳ tới và các giai đoạn tiếp theo"- đồng chí Đinh Tiến Dũng nêu rõ.

Về nội dung kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề cập vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe vi phạm.

Ngày 15/9/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 5598-QĐ/TU kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận, Đảng uỷ phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy (trọng tâm đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ và cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ) và xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ngày 12/9/2023 tại nhà số 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Ngày 5/2/2024, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành các kết luận kiểm tra (Số 1549-TB/TU; số 1550-TB/TU; số 1551-TB/TU) và Kế hoạch số 209-KH/TU, tổ chức thực hiện việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, Đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân (kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên). Ngoài ra, cơ quan Điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố 7 bị can liên quan (chủ đầu tư công trình và 6 cán bộ, đảng viên).

Thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân đã thành lập các Đoàn kiểm tra và đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 8 tổ chức Đảng, 26 đảng viên thuộc thẩm quyền.

Theo Quy định số 22-QĐ/TƯ ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/TƯ ngày 9/12/2021 của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TƯ, tại hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật Đảng viên theo thẩm quyền.

"Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô năm 2024 và những năm tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp"- Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Luật Thủ đô sửa đổi sẽ tạo điều kiện, cơ chế phát triển xứng tầm Thủ đô

Luật Thủ đô sửa đổi sẽ tạo điều kiện, cơ chế phát triển xứng tầm Thủ đô

(PNTĐ) - Trao đổi bên hành lang Quốc hội, ngày 28/5, đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ (đoàn Hà Nội) đánh giá, Luật Thủ đô (sửa đổi), có nhiều chính sách đặc thù, vượt trội và đẩy mạnh trong phân cấp, phân quyền; bảo đảm chặt chẽ về kỹ thuật lập pháp, chất lượng quy phạm pháp luật. Từ đó, Luật sẽ tạo điều kiện, cơ chế phát triển xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô Hà Nội.
Chiều nay (28/5) Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô sửa đổi

Chiều nay (28/5) Quốc hội thảo luận về Luật Thủ đô sửa đổi

(PNTĐ) - Chiều 28/5, tiếp tục kỳ họp thứ 7, trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn trong giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, ngày 13/5/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có Báo cáo đầy đủ số 825/BC-UBTVQH15 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).