Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ:

Tổ chức Hội nghị quán triệt, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp

QUỲNH AN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sáng ngày 6/6/2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA ngày 3/3/2022 của Đảng ủy Công an thành phố về “xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Đồng chí Đại tá Phạm Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ trì Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng, Ủy ban kiểm tra Đảng, Ban Chỉ huy các đội nghiệp vụ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực, các đồng chí trong quy hoạch cấp Chỉ huy đội và Ban chấp hành các tổ chức, đoàn thể thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Tổ chức Hội nghị quán triệt, xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp - ảnh 1

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết số 09 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Trung Hiếu đã quán triệt về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cùng 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Đây là những nhiệm vụ, giải pháp hết sức cơ bản, thiết thực, có tính móc xích, liên thông, đồng bộ, bổ trợ và mối quan hệ biện chứng lẫn nhau; vừa nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế của công tác cán bộ Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đồng thời đảm bảo đạt được các mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thời gian tới…

Căn cứ Kế hoạch, Đề cương chung của Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu, cấp ủy các chi bộ xây dựng Kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu, rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 09, các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Nghị quyết số 09 đến từng đảng viên, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị; lấy việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng làm trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt về ý nghĩa tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cũng như vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của các tập thể, cá nhân trong việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị mình và của toàn Công an thành phố Hà Nội; từng cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc, nhất quán, hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 09 và Kế hoạch số 68 của Công an Thành phố, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất, lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ...

Việc tổ chức quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Thành phố về “xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an Thành phố đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Tin cùng chuyên mục

“Sập bẫy” đổi tiền mới, một phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng

“Sập bẫy” đổi tiền mới, một phụ nữ mất hơn 1 tỷ đồng

(PNTĐ) - Vì nghe lời người bạn khoe có “suất ngoại giao” đổi được tiền mới tại Kho bạc Nhà nước, chị Đ.T.L.P đã tin tưởng chuyển hơn 1 tỷ đồng để nhờ đổi tiền mới gồm các mệnh giá khác nhau trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên cho đến nay, chị Đ.T.L.P mới chỉ nhận lại 220.000.000 đồng, số tiền còn lại bị chiếm dụng.