Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc then chốt của Đảng

Ngày 3/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở TP Hà Nội giai đoạn hiện nay. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị.

Tính đến tháng 10/2021, Đảng bộ TP Hà Nội có 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 2.300 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 46 vạn đảng viên (chiếm gần 10% đảng viên cả nước), 131.565 cán bộ, công chức, viên chức. Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã gương mẫu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xác định đó là khâu quan trọng, mang tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của TP. Trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, cần ưu tiên đó là tập trung công tác đào tạo để chuẩn hóa, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảoPhó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Phạm Hùng)

Tham luận với chủ đề “Công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, để tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới cần thực hiện 4 nội dung trọng tâm là: Tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với các khâu khác của công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ không qua đào tạo, bồi dưỡng đủ thì không đề bạt, bổ nhiệm…

PGS.TS Phạm Minh Anh - Hiệu trưởng trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, TP cần tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt những kỹ năng, kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, quản lý; Năng lực quản lý, điều hành chính quyền đô thị, năng lực làm việc trong môi trường quốc tế…, đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung”.

Phó Bí Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, qua 57 bài viết có chất lượng cao được biên tập kỹ lưỡng gửi về Ban Tổ chức hội thảo và nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu tham dự, có thể khẳng định: Cán bộ là cái gốc của công việc; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc gốc của Đảng.
Các tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của TP như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng có lúc, có nơi còn thiếu toàn diện, nặng về lý thuyết, thiếu kỹ năng thực tiễn; nội dung cập nhật công nghệ thông tin, kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch còn thiếu sáng tạo, chưa có đột phá…

Các nhà khoa học, các chuyên gia, nhà quản lý đã gợi mở, đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ, khả thi và mang tính đột phá nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục xây dựng, phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ Thủ đô đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức giải quyết tốt những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ do thực tiễn phát triển Thủ đô đặt ra.

Trong đó, tập trung vào các giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác quản lý, đánh giá, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật học tập; Phát huy tính tích cực học tập của đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các khâu khác của công tác cán bộ, đặc biệt là luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí sử dụng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Ban Tổ chức hội thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu tối đa những ý kiến tham luận để đưa vào các nghị quyết, đề án, kế hoạch về công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của thành phố nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội đã đề ra.

HẢI NAM

Bạn đang đọc bài viết Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là công việc then chốt của Đảng tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com