Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII nhiệm kỳ 2017 – 2022:

Phát huy nội lực, giải quyết các vấn đề của phụ nữ

PNTĐ-Ngay sau Đại hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã chia sẻ về những điểm mới, khâu đột phá trong hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017–2022.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Chủ tịch
Hội LHPN VN khóa XII chia sẻ những điểm mới trong
phương hướng, Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) nhiệm kỳ 2017-2022
 
Nhiều điểm mới trong nhiệm kỳ 2017-2022
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) có nhiều điểm mới hơn so với nhiệm kỳ cũ.
 
Trong phương hướng hoạt động, có 5 điểm mới là: Phát huy quyền làm chủ của phụ nữ, thể hiện ở 2 phương diện: phát huy vai trò, nội lực để tự giải quyết các vấn đề của mình và tổ chức cho phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, xây dựng Hội; thu hút phụ nữ tham gia hoạt động và tổ chức Hội bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tổ chức hoạt động, sinh hoạt Hội linh hoạt, phù hợp với sự đa dạng của các đối tượng phụ nữ. Không chỉ quản lý, tổ chức hoạt động theo địa bàn hành chính mà tăng cường phối hợp với các đoàn thể, tổ chức để đưa hoạt động đến với các đối tượng phụ nữ một cách linh hoạt.
 
Bên cạnh đó, tạo điều kiện để phụ nữ khẳng định mình, thể hiện vai trò, khả năng đóng góp vào sự phát triển của Hội, của cộng đồng và các chị em phụ nữ khác (như tổ tư vấn cộng đồng, hoạt động xã hội từ thiện …); kiện toàn, củng cố hoạt động của cơ quan chuyên trách Hội các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, trong đó chú trọng phân định rõ nhiệm vụ của từng cấp; đầu tư cho nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm cơ sở chỉ đạo hoạt động; cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm giấy tờ, hội họp; đổi mới công tác thi đua, đánh giá xếp loại cán bộ Hội và các cấp Hội; các cấp Hội sẽ chú trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội (tập trung cho đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ hội nhập kinh tế, thực hiện an sinh xã hội); lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị xâm hại; tăng cường huy động sự tham gia, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ phụ nữ thông qua xây dựng các đề án, đăng ký nhận phần việc trong các hoạt động chung.
 
So với Điều lệ Hội khóa XI, Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XII có 7 điểm mới cơ bản: bổ sung quy định tư cách pháp nhân của tổ chức Hội; sửa đổi, bổ sung quy định về nhiệm vụ của tổ chức Hội; sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức thành viên; bổ sung quy định về vai trò, chức trách của Chủ tịch Hội LHPN các xã, phường, thị trấn để quy định rõ trách nhiệm của toàn bộ đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách các cấp; bổ sung quy định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt khi nghỉ chờ hưu; bổ sung quy định liên quan đến công tác kiểm tra; bổ sung quy định trách nhiệm đóng góp của tổ chức thành viên đối với nguồn tài chính của Hội.

Chú trọng hoạt động giám sát và phản biện xã hội
 
Nhiệm kỳ 2012 – 2017, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được các cấp Hội triển khai, bước đầu có hiệu quả song vẫn còn những khó khăn. Do đó, nhiệm kỳ này, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được Đại hội nâng lên thành khâu đột phá. Các cấp Hội LHPN Việt Nam sẽ chú trọng tập trung cho đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các chính sách phát huy vai trò của lực lượng lao động nữ hội nhập kinh tế, thực hiện an sinh xã hội; lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị xâm hại...
 
Nói rõ hơn về hoạt động giám sát và phản biện xã hội, Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà cho biết trong hệ thống pháp luật của Việt Nam, vấn đề về bình đẳng giới của phụ nữ đã được quy định khá đầy đủ, nhưng quá trình thực hiện vẫn chưa thực sự hiệu quả. Để những vấn đề được quy định trong luật được thực hiện nghiêm túc, cần phải nâng cao kiến thức, năng lực và bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ phụ nữ để từ đó những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của của phụ nữ được phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền. Các cấp Hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc các cấp để tiếng nói của phụ nữ có trọng lượng hơn, để hội viên phụ nữ phát huy quyền làm chủ theo dõi, phát hiện sai sót trong thực thi chính sách, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời điều chỉnh, sửa đổi bổ sung những vấn đề thực tiễn đặt ra.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà cũng lưu ý tới chỉ tiêu mỗi năm hỗ trợ 2.500 phụ nữ khởi nghiệp, giúp 300 hợp tác xã. Đồng chí cho hay đây là một chỉ tiêu khó, nhưng cũng là quyết tâm của Trung ương Hội LHPNVN trong nhiệm kỳ tới. Trung ương Hội đã xây dựng xong Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2027". Để thực hiện tốt đề án này, Trung ương Hội sẽ đề xuất với Chính phủ hỗ trợ về vốn; đồng thời tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kết nối với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, đề nghị Hội Nữ tri thức, Nữ doanh nhân hỗ trợ, tư vấn về kinh nghiệm…

Việt Linh
Bạn đang đọc bài viết Phát huy nội lực, giải quyết các vấn đề của phụ nữ tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com