Hội LHPN Hà Nội: Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp

PNTĐ-Hội LHPN Hà Nội đã tham mưu và triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt ngày 18/4/2018.
 
Trên cơ sở Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Trung ương Hội LHPN Việt Nam thực hiện Quyết định 939-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN Hà Nội đã tham mưu và triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025”. Đề án đã được UBND Thành phố phê duyệt theo Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 18/4/2018. 
 
Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 – 2025”

 
Đề án nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN Thành phố trong việc nâng cao nhận thức của phụ nữ về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố về khởi nghiệp, phát triển kinh tế thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới.
 
Đề án được xây dựng với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có 90% cán bộ Hội các cấp tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; Hỗ trợ 1.500 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; Phối hợp, hỗ trợ thành lập 30 tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết do phụ nữ quản lý; 20.000 phụ nữ mới khởi nghiệp và doanh nghiệp do nữ làm chủ được tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.
 
Đối tượng thụ hưởng Đề án là phụ nữ, trong đó quan tâm hỗ trợ phụ nữ có ý tưởng, có nhu cầu khởi nghiệp, các tổ hợp tác/hợp tác xã, nhóm liên kết, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ sống tại địa bàn khó khăn, địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp, phụ nữ kinh doanh tại các chợ trên địa bàn Thành phố.
 
Đề án thực hiện một số nhiệm vụ chính là: Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thành phố Hà Nội về khởi nghiệp, phát triển kinh tế; Vận động, hướng dẫn phụ nữ thành lập các nhóm, tổ hợp tác theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhóm các Doanh nghiệp do nữ làm chủ, chia sẻ kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh tạo sự liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hình thành chuỗi kết nối các đơn vị, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế; Hỗ trợ phụ nữ kết nối hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp; Giám sát, phản biện việc thực hiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và đề xuất hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp, phát triển kinh tế.
 
6 tháng đầu năm 2018, kết quả thực hiện Đề án như sau: triển khai Đề án tới một số sở, ngành, đơn vị thành phố và Hội LHPN các quận, huyện, thị xã; tổ chức Hội nghị tư vấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông và 13 lớp tập huấn về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế; Xây dựng chuyên mục “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” trên báo Phụ nữ Thủ đô và “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh tế” trên Cổng thông tin điện tử của Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (Đơn vị được giao là đầu mối, chịu trách nhiệm tham mưu thực hiện Đề án), đăng tải các tin, bài, một số gương điển hình phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp tại địa phương.
 
Hỗ trợ 101 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp với các biện pháp hỗ trợ, tín chấp vay vốn, tập huấn kiến thức quản trị kinh doanh, kỹ năng bán hàng; Tư vấn, hỗ trợ kiến thức khởi nghiệp, quản lý phát triển doanh nghiệp cho 500 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và các nữ doanh nghiệp; Duy trì hoạt động CLB Doanh nhân nữ Hà Nội hàng quý, tổ chức kết nối, xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm của hội viên và phụ nữ mới khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
 
P.V
Bạn đang đọc bài viết Hội LHPN Hà Nội: Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com