Hà Nội: Không có “vùng cấm” trong kiểm tra, giám sát

PNTĐ-Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.
 
Đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.
 
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát
 
Báo cáo tổng kết do Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết trình bày nêu rõ, Thành ủy Hà Nội nghiêm túc triển khai, quán triệt Nghị quyết đến các tổ chức đảng (TCĐ) và đảng viên; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát mở rộng… Các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát vai trò trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiểm tra những lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề bức xúc ở cơ sở... 
 
Trong 10 năm, từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2018, Thành ủy, các cấp ủy Đảng đã kiểm tra 134.740 lượt TCĐ và 106.328 đảng viên; giám sát hơn 66.797 lượt TCĐ và 141.213 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức 183 đoàn kiểm tra và 38 đoàn giám sát đối với 778 TCĐ. Ủy ban kiểm tra Thành ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra gần 3.000 đảng viên và gần 1.000 TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; đã kết luận 2.081 đảng viên và 557 TCĐ có vi phạm, kỷ luật 1.208 đảng viên và 64 TCĐ; giám sát 8.445 TCĐ và 17.967 đảng viên.
 
Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng phải tiếp tục đổi mới về phương pháp và cách thức tiến hành theo hướng cải cách thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm đúng quy trình, đặc biệt đối với TCĐ ở cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các loại hình doanh nghiệp... 
 
Quyết liệt, xử lý dứt điểm các vụ việc
 
Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã chỉ rõ một số tồn tại cần khẩn trương khắc phục như: việc nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế dẫn đến việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hiệu quả còn thấp. Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên một số nơi còn yếu, chưa giải quyết kịp thời các vi phạm, nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị. Một số nơi việc giải quyết tố cáo còn chậm dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ kéo dài gây phức tạp tình hình... Vì vậy, công tác kiểm tra, kỷ luật phải được tiến hành khẩn trương, cán bộ lãnh đạo phải khắc phục tư duy nhiệm kỳ, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng.
 
Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu các TCĐ tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với Thành ủy, các cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP. Thông qua kiểm tra, giám sát, phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến của các TCĐ và đảng viên để kịp thời động viên, nhân rộng. Đồng thời, cần chỉ rõ những bất cập, những sơ hở trong cơ chế chính sách để kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; phát hiện và xử lý nghiêm những TCĐ và đảng viên lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế chính sách, chức trách nhiệm vụ được giao để vụ lợi.
 
Ủy ban kiểm tra Thành ủy và các cấp tập trung tổ chức triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và TCĐ cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm để kịp thời phát hiện và phòng ngừa vi phạm, không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn; tập trung vào việc tổ chức thực hiện 8 chương trình công tác lớn của Thành ủy, các chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình.
 
Đặc biệt, cần tập trung kiểm tra, giám sát những TCĐ và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, những nơi mất đoàn kết nội bộ. Đối với những TCĐ và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCĐ và đảng viên trong Đảng bộ TP.
PV 
Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Không có “vùng cấm” trong kiểm tra, giám sát tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com