Hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích, hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội đã giao các sở, ban, ngành TP đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp và cấp phép đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP giai đoạn 2018 - 2020. 
 
Cụ thể, Cục thuế TP phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp; kiểm tra chống thất thu thuế và chấn chỉnh công tác quản lý thuế khoán đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn. Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí thủ tục hồ sơ chuyển đổi thành lập doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh. UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương của Chính phủ khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, các lợi ích khi chuyển đổi thành doanh nghiệp. Yêu cầu các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.
 
Trường hợp không thực hiện xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Bên cạnh đó, với các hộ kinh doanh chưa thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phải đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh; trường hợp không đăng ký thì yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh. Các quận, huyện, thị cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, theo dõi và quản lý tình hình hoạt động kinh doanh tại các quận, huyện, thị xã. 
 
 
PV
Bạn đang đọc bài viết Hỗ trợ các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com