BHXH TP Hà Nội:

Quyết liệt triển khai công tác thanh kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ BHXH 6 tháng cuối năm 2019

PNTĐ-Ngày 18/6, BHXH Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ BHXH 6 tháng cuối năm...
 
Ngày 18/6, BHXH Thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ BHXH 6 tháng cuối năm cho gần 200 viên chức là lãnh đạo phụ trách và viên chức làm công tác thu, thanh tra- kiểm tra và khai thác thu nợ tại các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã. Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
 
Báo cáo kết quả khai thác và phát triển đối tượng; thu nợ 5 tháng đầu năm 2019, Trưởng phòng Khai thác và Thu nợ cho biết: để hoàn thành Kế hoạch được giao trước ngày 31/12/2019, các đơn vị cần tập trung thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng: phát triển 65.510 người để đạt tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,1% dân số; phát triển 90.858 người tham gia BHXH bắt buộc, 14.143 người tham gia BHXH tự nguyện và 118.280 người tham gia BHXH thất nghiệp. Đồng thời, phân tích cụ thể tỷ lệ hoàn thành kế hoạch phát triển đối tượng, kế hoạch thu và tình hình nợ BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị, đánh giá công tác phối hợp với Bưu điện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.
 
Theo đó, từ đầu năm đến nay, BHXH Thành phố đã phối hợp với Bưu điện tổ chức 341 Hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, phát triển được hơn ba nghìn người tham gia BHXH tự nguyện. Đối với công tác khai thác cơ sở dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp đã rà soát được 17.860 đơn vị, phát triển được 6.225 đơn vị với 16.812 lao động. Đánh giá về nợ BHXH, BHYT, BHTN, tính đến hết tháng 5/2019, tổng số tiền nợ BHXH hiện là 3.507,5 tỷ đồng, chiếm 8,08%  kế hoạch thu.
 
Tại Hội nghị, Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra Nguyễn Huy Quân đã tóm tắt kết quả công tác thanh tra, kiểm tra từ đầu năm đến nay, tập trung phân tích kết quả thanh tra, kiểm tra liên ngành của BHXH quận, huyện, thị xã đồng thời nêu một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thanh tra, kiểm tra, các kỹ năng nghiệp vụ cần phải khắc phục. Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra đề nghị viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng, đầy đủ quy trình hoạt động thanh tra, kiểm tra của BHXH Việt Nam, hạn chế thấp nhất việc cản trở, chống đối của đối tượng được thanh tra, kiểm tra; thực hiện đầy đủ quy tắc ứng xử của ngành BHXH đã ban hành tại Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2918 của BHXH Thành phố.
 
Đối với thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch năm 2019, thực hiện đúng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT.  Đối với thanh tra, kiểm tra đột xuất: thực hiện thanh tra, kiểm tra các đơn vị, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ 3 nội dung (đối tượng đóng, phương thức đóng, mức đóng). Tập trung kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các trường hợp giải quyết truy đóng BHXH từ 6 tháng trở lên và thực hiện truy đóng để giải quyết chế độ thai sản. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thể hiện bằng số tiền thu hồi nợ BHXH của các Đoàn thanh tra, kiểm tra và lấy đó làm căn cứ đánh giá, xếp loại hàng tháng, quý, năm đối với các đơn vị, cá nhân.
 
Tại Hội nghị, đai diện lãnh đạo BHXH các quận, huyện đã thảo luận, đưa ra các tình huống còn tồn tại, vướng mắc trong thực tế triển khai công tác, đại diện lãnh đạo phòng Thanh tra- Kiểm tra, lãnh đạo BHXH Thành phố đã giải đáp cụ thể các câu hỏi, hướng dẫn BHXH các quận, huyện thực hiện trong thời gian tới.
 
Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa chỉ đạo viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra cần nghiên cứu kỹ các văn bản, tổ chức thực hiện nghiệp vụ về thu, thu nợ, phát triển đối tượng, thanh tra, kiểm tra đúng các bước, quy trình được quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, các văn bản của BHXH Việt Nam quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BH thất nghiệp, BHYT.
 
Bên cạnh đó, Giám đốc BHXH Thành phố quán triệt tới toàn thể lãnh đạo, viên chức trực tiếp làm công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện nghiêm túc Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.
 
Giám đốc nhấn mạnh trong 6 tháng cuối năm, các phòng nghiệp vụ có liên quan, BHXH các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để giảm nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, chú trọng công tác thanh tra chuyên ngành và xử phạt hành chính theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Đồng thời, Giám đốc giao phòng Thanh tra – Kiểm tra chủ trì phối hợp với phòng Khai thác và Thu nợ theo dõi, đề xuất giải quyết vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng các quy định, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo BHXH Thành phố tháo gỡ kịp thời. BHXH các quận, huyện tiếp tục chủ động tham mưu UBND quận, huyện, thị xã ban hành quyết định thanh tra- kiểm tra đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn và thực hiện hiệu quả các quyết định đã ban hành, phấn đấu giảm nợ theo chỉ tiêu được giao và hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT theo kế hoạch.
 
Trong công tác phát triển đối tượng, Giám đốc lưu ý các đơn vị cần tiếp tục tăng cường rà soát dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp, tập trung phát triển doanh nghiệp, lao động, chủ động phối hợp tích cực với Bưu điện tổ chức hội nghị tuyên truyền phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện đạt hiệu quả cao nhất.
 
 
Theo BHXH Hà Nội
Bạn đang đọc bài viết Quyết liệt triển khai công tác thanh kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ BHXH 6 tháng cuối năm 2019 tại chuyên mục Bạn đọc của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com