Ban Chủ nhiệm Chương trình 20 nhất trí tiến hành quy trình nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu

Chiều 27/6, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 13/2/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội...
 
Chiều 27/6, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 20-CTr/TU, ngày 13/2/2018, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm TP Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã họp phiên định kỳ để đánh giá sơ bộ kết quả nghiên cứu một số đề tài của Chương trình.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chủ trì phiên họp

 
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; các chuyên gia, nhà khoa học: Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...; chủ nhiệm 8 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình số 20-CTr/TU.
 
Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Chương trình 20-CTr/TU, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Ngọc Anh (cơ quan thường trực của Chương trình) cho biết, ngay sau cuộc họp của Ban Chủ nhiệm ngày 26/2/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động hướng dẫn các đơn vị chủ trì các đề tài tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến đóng góp, nhận xét của thành viên Ban Chủ nhiệm và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy.
 
Tháng 4/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã thành lập các đoàn kiểm tra để đánh giá và đôn đốc, tư vấn kết quả thực hiện, trên cơ sở đó, đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Đến nay, có 4 đề tài đã triển khai vượt tiến độ đề ra, hoàn thành công tác nghiên cứu ngay trong tháng 6/2019, đó là Đề tài số 01: Đánh giá công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài số 02: Đánh giá công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng, giải pháp xây dựng “chính quyền điện tử”, “thành phố thông minh”; xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, quản trị hiện đại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài số 03: Đánh giá nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề tài số 06: Đánh giá công tác quốc phòng, an ninh của Thủ đô nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020), định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 4 đề tài còn lại đang được tổ chức triển khai theo đúng tiến độ.
 
Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá, các đề tài đã được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm; các nội dung bám sát kế hoạch số 01-KH/BCN ngày 17/4/2018 của Ban Chủ nhiệm Chương trình. Các số liệu nghiên cứu đánh giá thực trạng, dự báo tình hình, căn cứ đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đảm bảo độ tin cậy, khách quan và khoa học. Các báo cáo nội dung nghiên cứu đều được tổ chức đánh giá nội bộ, xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia Hội đồng Lý luận Trung ương, các nhà khoa học thuộc lĩnh vực liên quan để đảm bảo chất lượng...
 
Tiếp đó, Chủ nhiệm 4 đề tài đã báo cáo tiến độ chi tiết, những nội dung chính của từng đề tài để xin ý kiến Ban Chủ nhiệm Chương trình 20-CTr/TU. Các đại biểu đánh giá cao chất lượng của 4 đề tài, nội dung phong phú, số liệu cập nhật. Tuy nhiên, các đề tài nên viết gọn hơn và cần tách bạch, sắp xếp giữa quan điểm, phương hướng, mục tiêu và giải pháp, theo hướng từ mục tiêu mới đưa ra quan điểm, từ đó, đề ra phương hướng và giải pháp để thực hiện.
 
Kết luận phiên họp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí tham gia nghiên cứu các đề tài; biểu dương Sở Khoa học và Công nghệ đã cùng với chủ nhiệm các đề tài đã tháo gỡ khó khăn, giải quyết được khối lượng công việc lớn. 4 đề tài đã hoàn thành công tác nghiên cứu, đạt được yêu cầu chất lượng, tiến độ. Ban chủ nhiệm nhất trí để chủ nhiệm các đề tài bắt đầu chỉ đạo thực hiện các quy trình nghiệm thu. Đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu chủ nhiệm các đề tài tiếp thu nghiếm túc ý kiến của các thành viên Ban chủ nhiệm, hoàn chỉnh nội dung, lưu ý hoàn thiện kết cấu, chắt lọc các nội dung bảo đảm ngắn gọn, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu. Nhấn mạnh phải đầu tư làm tốt hơn phần dự báo, đồng chí yêu cầu chủ nhiệm các đề tài lấy mốc dự báo là tầm nhìn đến năm 2045, từ đó, đưa ra các giải pháp mới đóng góp cho phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan chủ trì 4 đề tài còn lại phải phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra, muộn nhất là trong tháng 9/2019.
 
Theo HNP 
Bạn đang đọc bài viết Ban Chủ nhiệm Chương trình 20 nhất trí tiến hành quy trình nghiệm thu 4 đề tài nghiên cứu tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com