Thanh tra Chính phủ: "Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng nên không có tranh chấp"

PNTĐ-Chiều 27/8, tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội và Thanh tra Chính phủ tổ chức thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn...
 
Chiều 27/8, tại cuộc họp báo do UBND TP Hà Nội và Thanh tra Chính phủ tổ chức thông tin về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh tái khẳng định: Kết quả thanh tra cho thấy nguồn gốc đất tại sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Quá trình quản lý, sử dụng, các đơn vị quốc phòng và UBND xã Đồng Tâm đã buông lỏng quản lý để các hộ dân lấn chiếm xây dựng không phép trên đất quốc phòng là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. 
 
Cuộc họp có sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh.
 
Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh trao đổi tại hội nghị

Kết luận thanh tra số 2346 phù hợp với quy định pháp luật
 
Báo cáo về quá trình thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại sân bay Miếu Môn, ông Nguyễn An Huy – Chánh Thanh tra TP Hà Nội khẳng định: Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, Thanh tra TP đã tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Ngày 7/7/2017, Chủ tịch UBND TP đã chủ trì cùng Chánh Thanh tra TP, Đoàn Thanh tra thông qua dự thảo kết luận thanh tra tại UBND huyện Mỹ Đức với sự chứng kiến của các bộ, ngành trung ương và 6 công dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm. 
 
Ngày 19/7/2017, Thanh tra TP đã ban hành Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức với 4 nội dung chính về nguồn gốc đất; về việc quản lý, sử dụng đất; về việc giải phóng mặt bằng di chuyển 14 hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng; về xử lý đơn kiến nghị phản ánh của ông Lê Đình Kình và một số công dân. Tại hội nghị, ông Nguyễn An Huy đã thông tin tóm tắt quá trình thanh tra cũng như những kiến nghị của Thanh tra TP với UBND TP.
 
Sau khi Hà Nội ban hành Kết luận số 2346/KL-TTTP-P5 kết luận thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Thanh tra Chính phủ đã rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346 của Thanh tra TP Hà Nội. Tại hội nghị, Thanh tra Chính phủ đã công bố tóm tắt việc rà soát, kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 của Thanh tra TP Hà Nội. Theo đó, Thanh tra Chính phủ khẳng định, việc tiến hành thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội là đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra.
 
Bản đồ đất khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992

 
Đối với việc quản lý, sử dụng đất sân bay Miếu Môn, kết luận của thanh tra TP Hà Nội là chính xác. Đối chiếu quy định của pháp luật về đất đai, toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng, được Thủ tướng Chính phủ giao đất, UBND TP Hà Nội thực hiện công tác quy hoạch, đăng ký đất đai, đăng ký biến động về sử dụng đất, lập bản đồ hiện trạng, ban hành Quyết định giao đất (Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 20/10/2014 – PV) cho đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28 là đúng thẩm quyền, phù hợp quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật Đất đai năm 2013, Điều 101 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trước ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành.
 
Từ thời điểm Quyết định số 5383/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội được ban hành vào ngày 20/10/2014 trở về trước không có sự tranh chấp về diện tích đất tại sân bay Miếu Môn. Mọi sự vi phạm liên quan đến việc lấn chiếm, cản trở đơn vị quân đội quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần phải được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
 
14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn đồng thuận, sẵn sàng di dời
 
Liên quan đến việc giải phóng mặt bằng một số hộ dân đang sử dụng đất quốc phòng, Thanh tra TP Hà Nội đã kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất quốc phòng. Trong đó, chỉ có 5 hộ có giấy do ủy ban hành chính xã, HTX nông nghiệp Đồng Tâm cho, cho mượn đất để ở và sản xuất từ trước năm 1980, giấy tờ của các trường hợp khác không có căn cứ pháp luật.
 
Tại thời điểm kiểm đếm, diện tích sử dụng của các hộ tăng lên rất nhiều trong khi UBND xã Đồng Tâm xác nhận nguồn gốc là đất quốc phòng, không xác định nguyên nhân và thời điểm tăng diện tích đất, thời điểm xây dựng công trình nhưng Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện Mỹ Đức đã căn cứ vào xác nhận của UBND xã Đồng Tâm, Liên ngành lại căn cứ vào báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức về diện tích và thời điểm sử dụng đất của các hộ dân, đề xuất chính sách để UBND huyện xây dựng phương án Bồi thường, hỗ trợ dự thảo đã tính bồi thường, hỗ trợ đất ở cho 13/14 hộ với diện tích từ 360m2-900m2 là không chặt chẽ, thiếu kiểm tra. Đến thời điểm thanh tra, UBND huyện Mỹ Đức và các ngành có liên quan đã thống nhất thu hồi Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã lập cho 14 hộ dân trước đây.
 
Theo kết quả rà soát, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP Hà Nội kết luận những sai phạm trong việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 14 hộ dân sử dụng đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là có căn cứ, đảm bảo tính khách quan. Phương pháp xử lý của Thanh tra TP Hà Nội đối với các nội dung tố cáo của công dân là phù hợp với quy định của pháp luật về tố cáo; kiến nghị của ông Lê Đình Kình và một số công dân là không có căn cứ, không có cơ sở. 
 
Căn cứ các kết luận nêu trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội thực hiện Kết luận thanh tra số 2346/KL-TTTP-P5 ngày 19/7/2017.
 
Sau khi Thanh tra Chính phủ tổ chức công khai kết quả rà soát, kiểm tra, Văn phòng Chính phủ có các văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình về thực hiện, trong đó, giao Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội và các cơ quan chức năng giải thích, đối thoại với công dân khi cần thiết để giúp dân hiểu rõ, hiểu đúng bản chất sự việc xảy ra tại xã Đồng Tâm; chấp hành đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hiện nay, Thanh tra Chính phủ đang phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ.
 
Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cũng phân tích kỹ bản đồ đất đai khu vực sân bay Miếu Môn được xác lập năm 1992. Thời điểm trước năm 2014 hoàn toàn không có tranh chấp, những vi phạm đất đai đều xảy ra sau thời điểm này. Với 14 hộ dân đang ở trong khu vực sân bay Miếu Môn đã đồng thuận cao phương án bồi thường, hỗ trợ mới và sẵn sàng di dời khu đất sân bay.
 
Đối với nội dung kiến nghị liên quan đến diện tích đất nông nghiệp 59ha mà ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu không nhất quán, kết quả đo đạc của các cơ quan chức năng cho thấy, diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới xã Đồng Tâm chỉ có 64,03ha. Ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106ha (có đơn nêu là 96ha) là không đúng. Theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59ha hoặc 49ha sứ đồng Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu. 
 
 
 
“Ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích liên quan”
 
Với các hộ dân đang ở trong khu vực sân bay Miếu Môn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh khẳng định: Không có ông Lê Đình Kình và nhóm người đang đồng ý kiến với ông Lê Đình Kình. Như vậy, ông Lê Đình Kình không có quyền và lợi ích hợp pháp trong vùng đất thuộc sân bay Miếu Môn. “Ông Lê Đình Kình không có quyền khiếu nại kết luận Thanh tra. Theo quy định pháp luật, ông Kình chỉ có quyền phản ánh thông tin thêm về đất đai hoặc có đơn thư tố cáo về vấn đề này. Được biết ông Kình cũng đã có đơn và TP Hà Nội đã giải quyết đúng quy trình”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nói.
 
 
Đức Hạnh- Quỳnh Trang
Bạn đang đọc bài viết Thanh tra Chính phủ: "Toàn bộ đất sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng nên không có tranh chấp" tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com