BHXH TP. Hà Nội:

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

PNTĐ-BHXH TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 3617/KH-BHXH ngày 05/9/2019 hưởng ứng phong trào thi đua.
 
“Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát động.
 
Giao dịch tại Bộ phận "một cửa" BHXH thành phố Hà Nội. (Ảnh minh họa)

 
Mục tiêu của kế hoạch nhằm phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được giao theo Quyết định số 1234/QĐ-BHXH ngày 17/4/2019 về việc giao dự toán thu, chi năm 2019 của BHXH thành phố Hà Nội. Đưa tỷ lệ tham gia BHXH, BHTN toàn Thành phố đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 88,2% dân số; tốc độ tăng đổi tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30% trở lên
 
Theo đó, trong thời gian thi đua từ ngày 01/9 - 31/12/2019, Giám đốc BHXH TP. Hà Nội yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã phổ biến, quán triệt đến toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tăng cường rà soát, khai thác dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.
 
Tăng cường phối hợp với cơ quan Bưu điện tổ chức thực hiện phương án phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng cho từng đại lý thu, làm căn cứ đánh giá kết quả hoạt động của Đại lý. Căn cứ tình hình thực tiễn tại đơn vị, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1234/QĐ-BHXH ngày 17/4/2019 của Giám đốc BHXH Thành phố về việc giao dự toán thu, chi năm 2019.
 
Các đơn vị chủ động báo cáo thường xuyên với Giám đốc BHXH Thành phố; với Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo khắc phục khó khăn trong quá trình thực hiện; phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương nhằm học tập kinh nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Chấp hành nghiêm Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý số BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của Ngành (theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam).
 
Kế hoạch cũng nêu rõ kết thúc đợt thi đua (31/12/2019), BHXH Thành phố xem xét, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và đề xuất khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc theo các tiêu chí cụ thể: Đối với tập thể: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Thành phố giao. Đối với cá nhân: Tích cực tham gia phong trào thi đua, lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của BHXH thành phố Hà Nội. Thể hiện được vai trò nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và có sự đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Có giải pháp, sáng kiến đã ứng dụng vào thực tiễn hoạt động đạt hiệu qua cao trong công tác phát triển đối tượng, quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
 
Trong công tác khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân trong Ngành, Hội đồng TĐKT BHXH Thành phố sẽ lựa chọn 05 tập thể, 15 cá nhân xuất sắc để đề nghị Giám đốc BHXH Thành phố tặng Giấy khen; lựa chọn 01 tập thể, 03 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng. Đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành: Các đơn vị đề xuất, giới thiệu các tập thể, cá nhân ngoài ngành thực sự tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo phối hợp thực hiện, có vai trò, tầm ảnh hưởng và sự đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đề nghị Giám đốc BHXH Thành phố xét tặng Giấy khen hoặc đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tặng Bằng khen./.
 
Theo BHXH Hà Nội
Bạn đang đọc bài viết Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại chuyên mục Bạn đọc của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô