Thêm 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến

PNTĐ-Số lượng thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quý III đạt tỷ lệ cao (tăng 176 thủ tục triển khai dịch vụ công), các giao dịch được thực hiện bảo đảm hiệu quả.
 
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa Sở Giao thông Vận tải

 
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính tại Hà Nội được tăng cường; số lượng thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quý III đạt tỷ lệ cao (tăng 176 thủ tục triển khai dịch vụ công), các giao dịch được thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả. 
 
Báo cáo Chính phủ kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trong quý III năm 2019, UBND TP Hà Nội cho biết: đã ban hành 9 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa và Thể thao; Khoa học công nghệ, Lao động- Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp, Xây dựng, Y tế; công bố danh mục 549 TTHC và bãi bỏ 534 TTHC. 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định. 
 
Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt 694 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế, Sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Giao thông vận tải. Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC: 2.996.619 hồ sơ, đã giải quyết 2.955.273 hồ sơ, tỷ lệ 99.1%; đang giải quyết: 34.719 hồ sơ.
 
TP tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC đối với 5 nhóm TTHC thuộc lĩnh vực du lịch, ngoại vụ, văn hóa và thể thao, nội vụ, giáo dục và đào tạo (cấp huyện, xã). Hai sở là Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành rà soát (đề xuất đơn giản 126 TTHC). Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được tăng cường; số lượng thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quý III đạt tỷ lệ cao (tăng 176 thủ tục triển khai dịch vụ công), các giao dịch được thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả. 
 
 
Đức Hạnh
Bạn đang đọc bài viết Thêm 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com