Thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Bộ Công an chủ trì, phối hợp xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ  trên Cổng DVCQGThủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng DVCQG

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong quý I/2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo.

Giao Bộ Công an khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2014/TT-BCA ngày 4/4/2014 quy định về đăng ký xe để đảm bảo việc triển khai thu lệ phí trước bạ trực tuyến và sử dụng chứng từ điện tử nộp lệ phí trước bạ trong đăng ký ô tô, xe gắn máy, hoàn thành trước ngày 15/2/2020.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVCQG đối với thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông) và xác nhận Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân, hoàn thành trong quý I/2020.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ để làm cơ sở triển khai dịch vụ công đổi giấy phép lái xe mức độ 4 trong quý I/2020; kết nối, chia sẻ dữ liệu với ngành thuế để đảm bảo việc thu nộp lệ phí trước bạ trực tuyến thực chất, hiệu quả. Ưu tiên bố trí kinh phí triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và cơ quan liên quan tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến khai, nộp lệ phí trước bạ đăng ký ôtô, xe gắn máy trên Cổng DVCQG, hoàn thành trong quý I/2020.

Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông) trên Cổng DVCQG, hoàn thành trong quý I/2020.

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế và các cơ quan có liên quan xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp trên Cổng DVCQG, hoàn thành trong quý I/2020.

Phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan đăng kiểm và cơ quan thuế đảm bảo triển khai việc khai, thu lệ phí trước bạ điện tử hiệu quả, hoàn thành trong quý I/2020.

Hoàng Lan

Bạn đang đọc bài viết Thu tiền nộp phạt vi phạm giao thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com