Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, trong quá trình chỉ đạo Đại hội các cấp, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình và rà soát những địa phương, đơn vị xã, phường, thị trấn, tổ chức cơ sở đảng còn có những vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ ràng và không để những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị.Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Phạm Hùng)

Sáng 18/2, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu. 

Trao đổi về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp, các vấn đề liên quan đến Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, Ban Thường vụ các cấp ủy tuân thủ các quy trình, cơ cấu về độ tuổi, tỷ lệ nữ và thực nghiêm cơ cấu xây dựng đề án theo quy định. Nhiệm kỳ này, Quy trình nhân sự hai bước. Trong đó, đối với các đồng chí tái cử (gồm Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ, Ban chấp hành) theo quy trình 5 bước và phải đủ 50% số phiếu giới thiệu mới được đưa vào danh sách tái cử. Với các đồng chí tham gia lần đầu, thực hiện quy trình 5 bước nhưng thực hiện theo các quyết định của T.Ư, Thành ủy với số dư từ 10-15% theo quy định và bảo đảm tỷ lệ của các hội nghị. Trong phương án nhân sự, nên quan tâm một số vấn đề mới như: Khảo sát nhân sự trình Thường trực, Ban Thường vụ thông qua mới thực hiện; nắm tình hình thông tin, tài liệu liên quan.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghịTrưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Phạm Hùng)

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết hướng dẫn về công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội; hướng dẫn đề cương thẩm tra tư cách đại biểu; công tác nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy khóa mới. TheoChủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, nội dung cơ bản cần lưu ý về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội với 7 nội dung chính để chủ động nắm tình hình, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua giám sát, nắm tình hình nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm cũng cần kiểm tra và phải có kết luận sớm. Ngoài ra, trước thềm Đại hội hay phát sinh đơn thư liên quan đến công tác nhân sự, đại biểu dự Đại hội nên phải tập trung giải quyết và giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại.
Tiếp đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong hướng dẫn về công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên; phương pháp tổng hợp ý kiến thảo luận. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, công tác tuyên truyền có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tạo bầu không khí tích cực, niềm tin và sự lạc quan trong cán bộ, đảng viên, góp phần vào thành công Đại hội. Do vậy, các cấp ủy cần hết sức quan tâm, triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Cùng với đó, nắm chắc tình hình dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và từ kinh nghiệm triển khai của các khóa trước, Thành ủy Hà Nội đã chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch số 155 về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP. Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai Quyết định số 8181-QĐ/TU thành lập 16 đoàn công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phạm Hùng)

Để Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XVII Đảng bộ TP tổ chức thành công tốt đẹp, thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, các cấp ủy đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các yêu cầu, nội dung tại các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những biểu hiện cơ hội; ngăn ngừa, điều tra và xử lý nghiêm những người tán phát đơn thư tố cáo mạo danh, nặc danh, tung tin bịa đặt, vu cáo, chia rẽ gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng đến kết quả đại hội.
Ngoài ra, các cấp ủy phải đầu tư thỏa đáng cho công việc xây dựng dự thảo báo cáo trình Đại hội bảo đảm chất lượng, nội dung và đổi mới. Tránh tư tưởng chuẩn bị Đại hội chỉ quan tâm về nhân sự mà coi nhẹ các nhiệm vụ quan trọng khác. Trong quá trình chuẩn bị văn kiện cần chú ý lắng nghe và tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Bên cạnh đó, làm tốt công tác nhân sự cấp ủy và bảo đảm đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; hướng dẫn của T.Ư, Thành ủy về công tác cán bộ. Khi lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cần đặc biệt quan tâm tiêu chuẩn cán bộ về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, uy tín trong Đảng, trong dân. Tiêu chí cao nhất để lựa chọn, giới thiệu, bố trí cán bộ là năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, uy tín trong Đảng và Nhân dân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng lưu ý, trong quá trình chỉ đạo Đại hội các cấp, Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy cần chủ động nắm chắc tình hình và rà soát những địa phương, đơn vị xã, phường, thị trấn, tổ chức cơ sở đảng còn có những vấn đề phức tạp, đơn thư khiếu nại chưa được giải quyết, những nơi có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Nắm chắc tình hình đơn thư tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội. Tập trung chỉ đạo giải quyết, kết luận rõ ràng và không để những người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.
Nhấn mạnh nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP từ nay đến Đại hội rất nặng nề, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trước mắt tổ chức tốt chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Hà Nội (17/3/1930 – 17/3/2020). Làm tốt công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tạo không khí phấn khởi và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp. Ngay sau hội nghị, yêu cầu các cấp ủy tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội cấp chi bộ, cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Trưởng Đoàn công tác chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp thuộc địa phương, đơn vị theo phân công.

Trần Long

Kinh tế Đô thị

 

 

Bạn đang đọc bài viết Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng: Không để lọt người không đủ tiêu chuẩn vào danh sách nhân sự tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô