Giới thiệu chính sách pháp luật mới

Vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân sẽ bị phạt nặng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đáng chú ý, nghị định quy định:

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó; cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chủ thể thông tin cá nhân đã yêu cầu ngừng cung cấp.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân; cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân; thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác.

Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15-4-2020.

Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường phải lập phương án xử lý, cải tạo, phục hồi

Đây là quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13-5-2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được xác định là đối tượng gây ra ô nhiễm môi trường có các trách nhiệm sau: Điều tra, đánh giá chi tiết môi trường; lập phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND cấp tỉnh xem xét, theo dõi, giám sát.

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 15-2-2020.

 Theo Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Giới thiệu chính sách pháp luật mới tại chuyên mục Kinh tế - Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com