Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục tăng cường các hình thức dạy học qua internet và qua truyền hình cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, để tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình một cách phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị cần tham khảo, sử dụng các nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác để tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập.

Minh họa: intMinh họa: int

Các sở giáo dục và đào tạo quan tâm hướng dẫn các nhà trường lựa chọn công cụ dạy học qua internet phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng trường, đặc biệt chú ý đến các điều kiện bảo đảm tổ chức dạy học qua internet có chất lượng. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ hỗ trợ miễn phí các nhà trường tổ chức dạy học qua internet (thông tin liên hệ có tại địa chỉ https://olm.vn và thư điện tử a@olm.vn).

Ngoài ra, các sở giáo dục và đào tạo tham mưu UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan để tổ chức dạy học trên truyền hình phù hợp với điều kiện của địa phương; lưu ý lựa chọn đội ngũ giáo viên và khung giờ phát sóng bảo đảm chất lượng, phù hợp; phối hợp với gia đình học sinh có biện pháp quản lý; nhận xét, đánh giá kết quả nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh...

Khi học sinh đi học trở lại, các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua internet, trên truyền hình, từ đó hướng dẫn giáo viên điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học, nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Theo Thống Nhất/Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường dạy học qua internet, trên truyền hình tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com