Trường ngoài công lập phải thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu trong thời gian nghỉ vì Covid-19

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã; hiệu trưởng các trường trung học phổ thông hướng dẫn tạm thời về việc triển khai dạy học qua internet, qua truyền hình trong thời gian nghỉ.

Theo đó, các nhà trường có trách nhiệm tiến hành rà soát, tinh giản nội dung dạy học, xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý các đơn vị trong quá trình triển khai tổ chức dạy học và hướng dẫn học sinh học tập cần tham khảo, sử dụng nguồn học liệu tin cậy, chuẩn xác. 

Nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên giao nhiệm vụ học tập theo nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học qua internet, qua truyền hình; phối hợp với gia đình học sinh quản lý việc học của học sinh; nhận xét, đánh giá kết quả việc học tập của học sinh.

 Khi học sinh đi học trở lại, các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết qủa học tập qua internet, qua truyền hình, từ đó hướng dẫn giáo viên rà soát, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung, kiến thức đã học qua internet, qua truyền hình.

 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, với các trường ngoài công lập, căn cứ điều kiện cụ thể, các nhà trường có thể tiến hành dạy học online cho học sinh. Việc dạy học phải được nhà trường xây dựng kế hoạch, thẩm định nội dung các bài giảng theo đúng quy định. Quá trình tổ chức dạy học online của nhà trường phải đáp ứng yêu cầu về tính khoa học, tính sư phạm và bảo đảm chất lượng.

 Sau khi học sinh trở lại trường, nhà trường cần tiếp tục rà soát, bổ sung kiến thức cho học sinh, bảo đảm học sinh được học đầy đủ chương trình, nội dung kiến thức theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Nhà trường cần thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu phát sinh phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm công khai và nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh. Tiền hỗ trợ học online, số tiền học phí đã thu và tiền học phí của các tháng học còn lại (sau khi học sinh trở lại trường) không vượt quá tổng số tiền học phí cả năm của học sinh đã được nhà trường thông báo từ đầu năm học.

Theo Thống Nhất/Hà Nội mới

Bạn đang đọc bài viết Trường ngoài công lập phải thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu trong thời gian nghỉ vì Covid-19 tại chuyên mục Giáo dục của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô