Tăng cường phối hợp để phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2020

Ngày 4/5, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch số 1340/KH-SLĐTBXH về việc hoạt động phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2020.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan trong liên ngành Thành phố xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố. Định kỳ sơ, tổng kết hoạt động phối hợp của liên ngành và báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo 138 Thành phố. Tổ chức tập huấn các văn bản mới liên quan công tác phòng, chống mại dâm; tổ chức các buổi học tập, trao đổi, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội của các ngành.

Theo đó, trong công tác chỉ đạo, triển khai, các Sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2020. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai đến các đơn vị trực thuộc và địa phương, cơ sở để thực hiện. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các chủ trương, chính sách về công tác phòng, chống mại dâm. Quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm; phòng ngừa, phát hiện, điều tra, đấu tranh, triệt xóa, xử lý các vi phạm về tệ nạn mại dâm.

Chủ trì triển khai công tác của Đội kiểm tra liên ngành phòng chống mại dâm Thành phố, phối hợp các Sở, Ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch và kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành 178 cấp huyện, cấp xã thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm ở địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm. Phối hợp các Sở, Ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả mô hình phòng, chống mại dâm cấp xã, đề án mô hình thí điểm đảm bảo quyền của người lao động trong cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội và mô hình thí điểm hỗ trợ giảm hại cho người bán dâm tại cộng đồng,...

CHI MAI

Bạn đang đọc bài viết Tăng cường phối hợp để phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2020 tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô