Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu 8 làng nghề

8 làng nghề tại các huyện Thường Tín, Thanh Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Đông Anh, Hoài Đức sẽ được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể. Mỗi làng nghề sẽ được hỗ trợ tối đa 5 nội dung, kinh phí mỗi nội dung không quá 100 triệu đồng.

Đó là nội dung Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội về hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề năm 2020.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện có làng nghề được hỗ trợ kinh phí và đại diện làng nghề xác định quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện xây dựng, duy trì, quản lý, phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được hỗ trợ…

Làng nghề mây tren đan Ninh SởLàng nghề mây tre đan Ninh Sở (Ảnh: minh họa)

8 làng nghề sẽ được hỗ trợ gồm: huyện Thường Tín và Thanh Oai, mỗi địa phương có 2 làng nghề; các huyện: Chương Mỹ, Ứng Hòa, Đông Anh, Hoài Đức, mỗi địa phương có một làng nghề được hỗ trợ.

5 nội dung được hỗ trợ gồm: Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng, phát triển thương hiệu; tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển thương hiệu; đặt tên thương hiệu, thiết kế biểu tượng (logo) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng; hỗ trợ các hoạt động truyền thông, marketing, quảng bá thương hiệu sản phẩm; tư vấn, hỗ trợ thủ tục pháp lý đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể trên lãnh thổ Việt Nam và tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm của thành phố Hà Nội.

UBND thành phố cũng yêu cầu, các làng nghề được hỗ trợ quản lý, duy trì, phát triển thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể làng nghề sau khi đã được thành phố hỗ trợ phải hoạt động bảo đảm đúng quy định…

P. V

 

 

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu 8 làng nghề tại chuyên mục Xã hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com