Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại

Sáng 5/8, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành phiên làm việc chính thức. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.Các đại biểu dự đại hội.

Dự đại hội còn có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện; thành viên Đoàn công tác số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy... 

Tham dự có 292 đại biểu chính thức đại diện cho 16.483 đảng viên của Đảng bộ quận.

Đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực

Trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa III tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên (khóa III) Đường Hoài Nam cho biết: Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã lãnh đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ quận đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Nổi bật là cơ cấu kinh tế quận chuyển biến rõ nét và đúng hướng; đến nay, ngành thương mại - dịch vụ đã chiếm tỷ trọng 73,39%, công nghiệp xây dựng là 26,5%, nông nghiệp chỉ còn chiếm 0,11% tổng giá trị sản xuất. Tốc độ tăng bình quân hằng năm về giá trị sản xuất đạt 27,5%. Số doanh nghiệp trên địa bàn tăng 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất ngành thương mại - dịch vụ giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân hằng năm 33%. Sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng mặc dù giảm về tỷ trọng nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị bình quân hằng năm 16%. Thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7.468 tỷ đồng, tăng 95% so với nhiệm kỳ trước.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Long Biên chúc mừng đại hội.Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận Long Biên chúc mừng đại hội.

Một điểm nhấn nữa trong nhiệm kỳ 2015-2020 là công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng của quận tiếp tục có bước đột phá. 5 năm qua, quận đã huy động các nguồn lực trong và ngoài ngân sách đầu tư 322 dự án với tổng kinh phí 36.384 tỷ đồng cho lĩnh vực này. Công tác quản lý đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét. Hằng năm, quận luôn xếp trong tốp 3 thành phố về chỉ số cải cách hành chính...

Đặc biệt, xác định xây dựng Đảng, hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ quận Long Biên đã đi đầu trong thực hiện chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là đánh giá cán bộ công chức hằng tháng có tính đột phá, được Thành ủy ghi nhận và nhân rộng cách thực hiện...

Báo cáo chính trị cũng phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời xác định mục tiêu, 5 phương hướng - nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 12 chỉ tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong đó, quận Long Biên quyết tâm tiếp tục phát triển kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng cao; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện thành công việc thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Báo cáo chính trị đã nhận được sự đồng tình, đánh giá cao qua các tham luận được trình bày tại đại hội.

Đánh thức vùng đất bãi sông Hồng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Long Biên đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Long Biên là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của quận.

Nhất trí với chủ đề đại hội, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu như trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, định hướng 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới cho Đảng bộ quận.

Trong đó, lưu ý tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của quận, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ chất lượng cao, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị quận chủ động trong công tác hoàn thiện các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch vùng bãi sông Hồng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, trên cơ sở đó, huy động mọi nguồn lực phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, xây dựng kế hoạch đầu tư và triển khai các dự án.

“Vùng bãi sông Hồng thực sự là nguồn lực rất lớn, nếu được đánh thức sẽ tạo diện mạo mới cho đô thị quận Long Biên những năm tới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Đề nghị thực hiện tốt khâu đột phá về phát triển hạ tầng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu quận tập trung huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực này; gắn phát triển đô thị với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò của người dân theo hướng nhân dân giám sát, tham gia quản lý và vận hành đô thị.

Nhấn mạnh xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chỉ đạo, Đảng bộ quận Long Biên tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tất cả phải hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt, phong cách chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Long Biên nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp gắn với thực hiện triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và văn hóa công vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; xây dựng chính quyền thực sự là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Theo đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, quận Long Biên cần đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở, nhất là 6 quy chế do quận ban hành; giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để xảy ra “điểm nóng”; khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, trước mắt, quận bám sát diễn biến tình hình dịch Covid-19 và chỉ đạo của Trung ương, thành phố; chủ động với phương châm “4 tại chỗ”, bình tĩnh ứng phó trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn sức khỏe của nhân dân và duy trì phát triển kinh tế - xã hội. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng đại hội.Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trong quận tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng quận Long Biên phát triển nhanh, bền vững, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thay mặt đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Bí thư Quận ủy Long Biên (khóa III) Đỗ Mạnh Hải khẳng định, Đảng bộ và nhân dân quận sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy dân chủ, truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo thành phố và nhân dân.

Theo hanoimoi.com.vn

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô