Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học lịch sử còn vẹn nguyên giá trị

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.

Tài liệu tại trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước VNDCCH đang diễn ra tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí MinhTài liệu tại trưng bày chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước VNDCCH đang diễn ra tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội thảo một lần nữa khẳng định những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và đặc biệt là vai trò của Người trong sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại hội thảo, ông Đỗ Hoàng Linh, Phó Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch khẳng định, thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã xác lập và nâng cao vị trí quốc tế của Việt Nam trong hàng ngũ các dân tộc tiên phong trên thế giới.

“Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra thời đại Hồ Chí Minh quang vinh, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH. Sự kiện lịch sử vẻ vang này chứng minh trí tuệ xuất chúng, nghệ thuật phân tích thông tin và nắm bắt thời cơ, phương pháp xử lý tình huống chính xác, áp dụng sách lược phù hợp với thực lực cách mạng của lãnh tụ kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh”- ông Linh nhấn mạnh.

Khẳng định những quyết định đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, bà Nguyễn Vân Anh, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những quyết định mang tính chất lịch sử. Đó là, quyết định sang phương Tây, đến với nhân loại cần lao đang đấu tranh ở nhiều châu lục và các quốc gia trên trái đất, thể hiện rõ tư duy độc lập, tự chủ của mình. Quyết định này mang tính bước ngoặt, mở đầu cho việc lựa chọn con đường đúng đắn của người thanh niên yêu nước. Quyết định lựa chọn và đi theo con đường cách mạng vô sản, theo con đường của cách mạng Tháng Mười Nga, theo chủ nghĩa Mác-Lê nin. Đây là quyết định đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc về mặt nhận thức tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng thời mang tính bước ngoặt căn bản để đến thắng lợi đối với cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân vẫn vẹn nguyên giá trị

Cách đây 75 năm, ngày 2/9/1945, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước CHXHCNVN), mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và càng khẳng định tầm vóc của một vị lãnh tụ kiệt xuất. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi Nhà nước ta phải có sự đổi mới về phương pháp và tăng cường hiệu quả quản lý xã hội, không thể chỉ bằng những chỉ thị, mệnh lệnh mà quan trọng hơn là phải bằng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Điều đó quy định tính tất yếu của việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

TS Văn Thị Thanh Mai, Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: 75 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, đặc biệt là sau 35 năm đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, mỗi người dân Việt Nam càng thấy thấm thía hơn giá trị của độc lập, tự do; ý nghĩa lớn lao và sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và quyền của mỗi dân tộc. Đó là tư tưởng, là tâm nguyện và kết quả của hành trình tìm đường cứu nước, thực tế đấu tranh cách mạng và tư duy khoa học sắc sảo, độc đáo của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Đồng thời, cũng là hiện thân sinh động của sự gặp gỡ lịch sử giữa dân tộc Việt Nam giàu truyền thống và văn hiến, luôn khát vọng độc lập, tự do, hòa bình, hữu nghị với một thời đại hòa bình, hợp tác, thân thiện và phát triển, luôn tôn trọng luật pháp quốc tế, với khát vọng, mục tiêu, lý tưởng mà mọi dân tộc, quốc gia trên thế giới đều hướng đến.

Khẳng định vai trò “Người chèo lái vĩ đại” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, TS. Nguyễn Văn Chung, Tạp chí Cộng sản cho rằng giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc là cơ sở cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thực hiện quyền dân tộc tự quyết của Nguyễn Ái Quốc đã phản ánh đúng tính chất, đặc điểm chính trị, lịch sử, văn hóa Việt Nam, là sự vận dụng và phát triển sáng tạo nguyên lý của Chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề dân tộc vào thực tiễn Việt Nam, khẳng định tầm nhìn vượt thời đại của Hồ Chí Minh, đập tan âm mưu xuyên tạc, gây chia rẽ khối đại đoàn kết giữa các dân tộc Đông Dương.

Chủ trương đó đã phát huy cao nhất tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của cách mạng mỗi nước, thắt chặt tình đoàn kết, liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương, tạo cơ sở, tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

NGUYÊN NGỌC

Bạn đang đọc bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài học lịch sử còn vẹn nguyên giá trị tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô