Nhận diện các thủ đoạn núp bóng “kiến nghị”, “góp ý” để chống phá

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra sôi nổi nhằm vạch đường hướng phát triển cũng như lựa chọn những nhân sự lãnh đạo xứng đáng cho tương lai phát triển của đất nước. Song đây cũng là lúc các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị trong và ngoài nước tìm đủ mọi thủ đoạn để chống phá.

Tất cả lợi ích của Đảng ta đều vì dân và mọi quyết sách của Đảng cũng xuất phát từ nhân dânTất cả lợi ích của Đảng ta đều vì dân và mọi quyết sách của Đảng cũng xuất phát từ nhân dân.

Nhận diện các thủ đoạn chống phá

Tất cả lợi ích của Đảng ta đều vì dân và mọi quyết sách của Đảng cũng xuất phát từ nhân dân. Với quan điểm là kim chỉ nam xuyên suốt đó, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp và trước thềm Đại hội XIII, Đảng ta luôn trân trọng xin ý kiến của mọi tầng lớp nhân dân để nghiên cứu, đưa ra chủ trương, đường lối lãnh đạo cho sát, đúng với sự phát triển của thực tiễn. Song, lợi dụng việc này, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước ra sức xuyên tạc, tìm mọi cách chống phá quyết liệt.

Thời gian qua, việc lấy ý kiến đóng góp vào các văn kiện trước khi đại hội Đảng đã được tiến hành rộng rãi đối với các cấp trong Đảng cũng như mọi tầng lớp nhân dân. Đây là việc làm vừa mang tính nguyên tắc, vừa là truyền thống phát huy dân chủ trong Đảng, đồng thời thể hiện sự gắn bó hữu cơ “giữa Đảng với nhân dân”, “giữa lý luận với thực tiễn phong phú, sinh động” của Đảng ra.

Thực tế, thông qua việc lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện của Đại hội Đảng các cấp, Đảng ta đưa lắng nghe, tiếp thu rất nhiều kiến nghị, đề xuất tâm huyết, trí tuệ của toàn thể đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có cả kiều bào ta ở nước ngoài. Đây là những đóng góp thiết thực vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, trong đó xác định những đường lối, chủ trương và biện pháp lớn định hướng cho sự phát triển của các địa phương cũng như cả nước trong nhiệm kỳ tới và cả tương lai xa hơn.

Tuy nhiên, bên cạnh tuyệt đại đa số những ý kiến đóng góp tâm huyết vì Đảng, vì nước, vì dân cũng có những ý kiến lạc lõng, và nguy hại nhất là có những kẻ lợi dụng việc góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

Dưới hình thức bình thường như những ý kiến đóng góp khác như “Thư ngỏ”, “Thư góp ý”, “Kiến nghị”, “Trao đổi về Đại hội XIII”… song nội dung trong đó lại chứa đựng những nội dung chống phá vẫn thường thấy lâu nay và thường rộ lên mỗi dịp các sự kiện trọng đại của đất nước và dân tộc ta như Đại hội Đảng.

Trong đó phổ biến là những “kiến nghị” như lấy lại tên Đảng, tên Nước trước đây cho “hợp với lòng dân” và để “quy tụ được ý chí của toàn dân tộc”, khởi động tinh thần Việt Nam, kết thành sức mạnh to lớn vượt qua mọi thách thức, chớp lấy thời cơ, đưa đất nước tiến lên. Thậm chí có những kẻ không úp mở, mập mờ gì mà yêu sách thẳng luôn rằng: Chừng nào ở Việt Nam chỉ có độc tài, độc đảng lãnh đạo thì chừng đó không thể nói tới một nền dân chủ chân chính được; xóa bỏ chế độ “độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản” ở Việt Nam; muốn phát triển, muốn có dân chủ thực sự thì phải hội nhập vào xu thế đa nguyên, đa đảng như nước ngoài…

Thực tế sáng rõ làm thất bại mọi mưu toan chống phá

Thế nên, dù núp bóng các hình thức nào thì cuối cùng những thế lực thù địch, phản động, bất mãn và cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước cũng lộ rõ “tim đen” chống phá Đảng, Nhà nước ta; phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội, sự bình yên của đất nước. Chúng chẳng có “đóng góp”, “kiến nghị” gì mà chỉ nhằm tới mục đích cuối cùng là chống phá, hướng đất nước đi theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Không khó để nhận diện các phần tử phản động, bất mãn hay cơ hội chính trị trong và ngoài nước. Chỉ cần lướt qua các mạng xã hội Facebook, YouTube… hay các phương tiện truyền thông nước ngoài như đài BBC, RFA, VOA chứ chưa cần tới các trang phản động đã thấy những “khuôn mặt đen” có “bề dày thành tích” chống phá Đảng, Nhà nước và đất nước ta.

Đó là các phần tử, tổ chức phản động được hình thành từ nhiều loại đối tượng dưới chế độ cũ có “thâm niên” nhiều năm hoạt động chống phá chế độ ta. Chúng còn lợi dụng, kích động, lôi kéo, tổ chức nhiều đối tượng tiêu cực, bất mãn vào hoạt động chống Đảng và Nhà nước ta; hình thành các hội đoàn chống cộng, tổ chức phản động trong và ngoài nước, trực tiếp chống phá và hà hơi, tiếp sức với mưu đồ “nội công, ngoại hợp”. Cùng với đó là những cá nhân, tổ chức, chính thể có quan điểm, lập trường khác, đối lập với nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước ta, có hoạt động đi ngược lại với lợi ích dân tộc, đất nước và nhân dân ta.

Trong “hàng ngũ” chống phá Đại hội Đảng các cấp còn có những đối tượng đã bị xử lý do các hành vi vi phạm pháp luật trước đây, trong đó có những đối tượng trong các vụ án chống Đảng, Nhà nước XHCN, chính quyền nhân dân. Các đối tượng này có cả những kẻ được tha tù trước thời hạn và được Nhà nước ta chấp thuận cho ra nước ngoài vì lý do nhân đạo.

Đáng chú ý, trong những kẻ chống phá có cả các phần tử cơ hội chính trị, những đối tượng đội lốt “yêu nước”, đội lốt các nhà đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự”... Thậm chí, một số đối tượng vốn là cán bộ, đảng viên trong bộ máy Nhà nước có quá trình tham gia cách mạng, có người từng giữ cương vị chủ chốt trong Đảng, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang nhưng đã “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Một số nhỏ là các trí thức, văn nghệ sĩ suy thoái về tư tưởng chính trị, bị mua chuộc, lôi kéo, bất mãn…

Thế nhưng, dù những thế lực thù địch, chống phá có là ai, dùng âm mưu, thủ đoạn gì, tinh vi tới đâu cũng tự lộ ra “khuôn mặt đen” cùng “trái tim đen” trước thực tế sáng rõ tại nước ta. Soi rọi và những đường lối, chủ trương, quyết sách đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta suốt 12 kỳ đại hội qua thấy rất rõ điều này.

Hiện nay, các văn kiện Đại hội Đảng các cấp và nhất là các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đang được chuẩn bị công phu, qua nhiều lần lấy ý kiến các cấp và đang tiến hành lấy ý kiến tham gia của cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng các cấp và toàn dân. Quá trình đó, Đảng ta luôn lắng nghe, trân trọng, tiếp thu tối đa mọi ý kiến đóng góp để từ đó vạch ra được đường hướng, chủ trương, chính sách đúng đắn để đất nước, dân tộc ta vững bước tới cường thịnh, độc lập, tự chủ.

Theo anninhthudo.vn

Bạn đang đọc bài viết Nhận diện các thủ đoạn núp bóng “kiến nghị”, “góp ý” để chống phá tại chuyên mục Tiêu Điểm của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô