Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 9/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Phạm Ngọc Thảo, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng trong công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Đảng, điểm mạnh đó là Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã phát huy được vai trò là trung tâm đoàn kết, có chủ trương đúng đắn, kịp thời lãnh đạo nhân dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, theo đồng chí việc học tập và vận dụng kinh nghiệm ở nước ngoài có lúc, có nơi chưa phù hợp, gây bức xúc, cần được Đảng, Quốc hội, Chính phủ rút kinh nghiệm sâu sắc. Đồng chí cũng chỉ ra cấp ủy nhiều nơi chưa đảm bảo dân chủ, công bằng, như: công tác bổ nhiệm cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát tuy được tăng cường nhưng mới mạnh ở Trung ương, ở các địa phương vẫn còn yếu kém; việc xử lý vi phạm ở các địa phương còn kéo dài, né tránh và chuyển sang vị trí công tác khác.

Đồng chí đề nghị bổ sung về tầm nhìn phát triển, đánh giá đúng thực chất các mối quan hệ quốc tế để có quan điểm, chính sách, phương thức, tránh bị lợi dụng, lệ thuộc, đảm bảo thực sự quyền tự chủ về kinh tế, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia. Về quan điểm chỉ đạo, đề nghị thay cụm từ “bồi dưỡng sức dân” bằng cụm từ: “nâng cao thu nhập, mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảo bảo người dân thực sự ấm no”.

Chủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội chỉ đạo tại Hội nghịChủ tịch UBMTTQ TP Hà Nội chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Phạm Lợi, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội góp ý nội dung về công tác xây dựng Đảng cần bổ sung thêm cụm từ “sức chiến đấu của Đảng” - đây là yêu cầu tất yếu bởi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu là hai mặt hợp thành để Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ đảng cầm quyền. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng là yêu cầu khách quan hiện nay. Hiện nay, sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng giảm sút, nhất là trong công tác chống tham nhũng, tiêu cực. Để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đồng chí đề nghị quan tâm 3 vấn đề: Thứ nhất, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên phải thực chất; Thứ hai là công tác sinh hoạt đảng tại chi bộ; Thứ ba là công tác cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Chí Mỳ, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Văn hóa Xã hội nhận xét dấu ấn của 5 năm còn chưa rõ, do đó, để ghi đậm thêm dấu ấn trong nhiệm kỳ 5 năm tới, nên bổ sung thêm, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ là nước đang phát triển, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đồng chí cũng nhấn mạnh phải lấy văn hóa làm điểm tựa, trung tâm, làm nguồn lực cho xây dựng các chiến lược quốc gia.

 Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đánh giá cao tính khái quát, tổng kết thực tiễn sâu sắc, toàn diện và thể hiện rõ nét ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các dự thảo văn kiện.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng thẳng thắn góp ý vào một số vấn đề như: Văn phong, câu chữ trong dự thảo văn kiện cần thể hiện rõ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là giản dị, dễ đọc, dễ hiểu để các tầng lớp nhân dân dễ tiếp cận.

Các đại biểu cũng góp ý trực tiếp vào một số vấn đề quan tâm. Trong đó, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, đánh giá đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ... cần thực chất hơn. Cần đánh giá và quan tâm hơn nữa các vấn đề về lãnh đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính sách; sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị các đại biểu tiếp tục tham gia ý kiến góp ý chung vào Văn kiện hoặc một trong những vấn đề các đại biểu thật sự tâm đắc, tâm huyết để hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Bằng nhiều kênh góp ý khác nhau, nhất là ý kiến trực tiếp của các cá nhân, các đại biểu lựa chọn hình thức phù hợp tiếp tục tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII để phản ánh được thực tiễn cuộc sống, để văn kiện thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn dân.

PHẠM HẰNG

Bạn đang đọc bài viết Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com