Tập trung tuyên truyền các ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 11/2020 với 453 điểm cầu trong cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bùi Huyền Mai; các báo cáo viên; các sở, ban, ngành; đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các trường đại học, cao đẳng…

Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của ĐảngTập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã nghe Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương thông báo “Kết quả đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025”. Đồng chí Nguyễn Quang Dương cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay 67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Điểm nhấn và mới trong các dự thảo văn kiện nhiệm kỳ này là các đảng bộ đã tập trung làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng; lựa chọn khâu đột phá để tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025, mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Một số báo cáo kiểm điểm đã nêu cao tính tự phê bình và phê bình, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã thực hiện việc nêu gương, chủ động nhận trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm của đảng bộ”, đồng chí Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng được nghe Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng quán triệt nội dung “Kết luận số 76-KL/TƯ ngày 4-6-2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 76-KL/TƯ của Bộ Chính trị”...

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả thành công, bài học kinh nghiệm của các đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, chú ý thông tin về các ý kiến đóng góp của các cán bộ, đảng viên vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như công tác chuẩn bị đại hội. Tập trung tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng đã được xem xét và thông qua, đáp ứng yêu cầu của xã hội cũng như nguyện vọng của cử tri.

PHẠM HẰNG

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô