18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Nội là nữ

(PNTĐ) – Trong số 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV trên địa bàn thành phố Hà Nội có 18 người là nữ (chiếm 36,73%).

Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp thứ 11Các nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV chụp ảnh lưu niệm tại kỳ họp thứ 11

Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội là 49, số đại biểu được bầu là 29 (chiếm 59,18%) đại biểu (số lượng đại biểu do Trung ương giới thiệu là 12; đại biểu của địa phương là 17).

49 người ứng cử được chia thành 10 đơn vị bầu cử; trong đó, 9 đơn vị bầu cử có 5 ứng cử viên để bầu lấy 3 đại biểu; 1 đơn vị bầu cử có 4 ứng viên để bầu lấy 2 đại biểu.

Trong danh sách 49 người ứng cử đại biểu Quốc hội, có 14 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV, tham gia tái ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chiếm 28,57%); có 18 người là nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (chiếm 36,73%); 3 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội (chiếm 6,1%); 2 ứng cử viên là người dân tộc thiểu số (chiếm 4,0%).

Theo Hội đồng bầu cử Quốc gia quốc gia, trước đó, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chỉ có 48 người; tuy nhiên, do có 2 người ứng cử đại biểu Quốc hội khối Trung ương xin rút lui, nên Hội đồng bầu cử quốc gia đã phân bổ thêm về cho 2 địa phương là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, mỗi đơn vị thêm 1 người ứng cử. Vì vậy, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội đã tăng lên là 49 người.

Trên toàn quốc, có tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử, trong đó có 203 người do Trung ương giới thiệu; địa phương có 665 người, đạt tỷ lệ 1,74 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu (có 9 người tự ứng cử).

Trong tổng số 868 người ứng cử, có 393 người là phụ nữ (chiếm tỉ lệ 45,28%); người ứng cử là người dân tộc thiểu số là 185 người (chiếm tỉ lệ 21,31%); người ứng cử là người ngoài Đảng là 74 người (chiếm tỉ lệ 8,53%),…

VÂN NGA

Bạn đang đọc bài viết 18 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Hà Nội là nữ tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com

Phụ san Đời sống Gia đình - Báo Phụ nữ Thủ đô