Tuyệt đối không để đứt gãy các chuỗi cung ứng nông sản, hàng hoá, ổn định nguồn cung lương thực, thực phẩm

Tại hội nghị giao ban quý II/2021 Chương trình số 04-CTr/TU, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 04 nhấn mạnh, trong tình hình dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, cần bảo đảm các phương án sản xuất nông nghiệp, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo báo cáo của Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ, tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới quý II-2021 là 11.464,9 tỷ đồng, trong đó ngân sách thành phố chiếm 43,07%.

Đến nay, thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 368/382 xã đạt chuẩn NTM, và 29 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Trong đó, huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 14 xã chưa hoàn thành NTM, có 2 xã thuộc huyện Ba Vì (Vân Hòa, Ba Vì) đã đủ điều kiện trình Hội đồng TP thẩm định, công nhận đạt chuẩn. Còn lại 12 xã của các huyện Mỹ Đức, Ba Vì đều đạt từ 15 - 18 tiêu chí, phấn đấu trình TP đánh giá trước 30/9/2021.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với phát triển kinh tế nông thôn, đến nay, Hà Nội có 1.255 hợp tác xã nông nghiệp (trong đó có 87,4% số hợp tác xã đang hoạt động); 1.558 trang trại; 1.350 làng nghề. Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc làm cho hơn 96,7 nghìn lao động, đạt 60,5% kế hoạch giao trong năm; đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện các văn bản tham mưu thành phố chuẩn bị tốt cho Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn... Trong trồng trọt, năng suất lúa xuân năm 2021 trên địa bàn thành phố ước đạt 61,74 tạ/ha, cao hơn năm 2020 (năm 2020 đạt 59,67tạ/ha). Trong chăn nuôi, Hà Nội không có dịch bệnh lớn xảy ra nên đàn vật nuôi tăng nhẹ. Thành phố có 27 nghìn con trâu; 130,4 nghìn con bò; 39,8 triệu con gia cầm; 1,337 triệu con lợn... Đến nay, Hà Nội có 141 chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, 164 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP...

Những mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ caoNhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Đời sống nông dân Hà Nội thời gian qua cũng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55 triệu đồng/người/năm. Đa số các hộ gia đình đã có nhà kiên cố, khang trang. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm xuống còn dưới 0,37%, đặc biệt có 4 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh và Hoài Đức hiện không còn hộ nghèo.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào việc thực hiện Chương trình số 04 trong 6 tháng cuối năm. Một số ý kiến đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm đến công tác dạy nghề, tạo việc làm cho nông dân; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng khó khăn...

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Phạm Hải Hoa kiến nghị Ban Chỉ đạo Chương trình số 04 tháo gỡ khó khăn trong tích tụ ruộng đất, tạo thuận lợi cho các hộ nông dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Trần Thị Vân Anh đề nghị thành phố bố trí vốn để hoàn thành xây dựng các nhà văn hóa thôn làng, đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới theo các mức độ...

 Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Chương trình 04 của Thành ủy bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 04 của Thành ủy; xây dựng và ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiêu chí đô thị; ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đề nghị các huyện tập trung xây dựng NTM theo kế hoạch, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, nghiên cứu xây dựng chính sách để tạo điều kiện phát triển hợp tác xã, kinh tế trang trại. Quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề, các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ nông thôn.

Đối với công tác tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại; nghiên cứu xây dựng chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã, trang trại; thực hiện quy hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề, các khu, cụm công nghiệp, dịch vụ nông thôn, đáp ứng nhu cầu trong sản xuất, kinh doanh và xúc tiến thương mại, làng nghề có thế mạnh phát triển kết hợp du lịch nông thôn; đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12-4-2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các sở, ban ngành, địa phương cần chủ động xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Tuyệt đối không để đứt gãy các chuỗi cung ứng nông sản, hàng hoá nhằm đảm bảo ổn định nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội.".

 HẢI NAM

 

 

 

 

Bạn đang đọc bài viết Tuyệt đối không để đứt gãy các chuỗi cung ứng nông sản, hàng hoá, ổn định nguồn cung lương thực, thực phẩm tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com