Sở Giao thông vận tải Hà Nội:

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo như sau:

Thực hiện văn bản số 2398/UBND-KSTTHC ngày 27/7/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai một số biện pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp để phòng, chống dịch Covid-19; để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu của người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội và đảm bảo việc chủ động phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (sau đây là Bộ phận Một cửa).

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thông báo như sau:

1. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn tại Thông báo số 1162/TB-SGTVT ngày 24/7/2021 của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tiếp trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội đến khi có thông báo mới (gửi kèm Thông báo số 1162/TB-SGTVT).

2. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận, giải quyết và đã có kết quả giải quyết trước ngày 23/7/2021:

- Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nếu có nhu cầu nhận kết quả đề nghị đăng ký trả kết qua dịch vụ bưu chính công ích (theo danh sách đầu mối gửi kèm); trừ các thủ tục hành chính theo quy định việc nhận kết quả phải do trực tiếp công dân đến nhận đề nghị gửi thông tin vào email: sogtvt@hanoi.gov.vn để hẹn thời gian trả kết quả.

Yêu cầu tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, Bộ phận Một cửa chỉ tiếp 01 công dân tại 01 thời điểm tại Bộ phận Một cửa (nếu có phát sinh việc tiêp nhận và trả kêt quả).

Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông báo để tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và thực hiện.

P.V

Bạn đang đọc bài viết Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tại chuyên mục Thời sự của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com