Thực hiện phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021 – 2025

Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-BTV tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trong các cấp Hội và cán bộ, công chức viên chức, người lao động cơ quan.

 

Hội LHPN huyện Gia Lâm đã có sáng kiến làm túi giấy thân thiện và tuyên truyền thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tếHội LHPN huyện Gia Lâm đã có sáng kiến làm túi giấy thân thiện và tuyên truyền thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (Ảnh: HPN)
Đây là phong trào thi đua nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính sáng tạo, đổi mới, có những hoạt động mô hình, sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Hội. Kịp thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sáng kiến, sáng tạo.

Theo đó, các cấp Hội Phụ nữ Hà Nội đẩy mạnh hoạt động sáng kiến đã được quy định tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 2/3/2012 của Chính phủ Ban hành điều lệ sáng kiến; Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 1/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến; Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” gắn hoạt động sáng kiến với các phong trào thi đua, đề án, cuộc vận động của Hội phát động với phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Với các giải pháp sau: Hàng năm, quán triệt triển khai việc đăng ký sáng kiến, sáng tạo đối với các tập thể, cá nhân trong các cấp Hội; thực hiện có hiệu quả việc xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở; đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; phổ biến áp dụng rộng các sáng kiến, giải pháp tại đơn vị và đề xuất cấp thành phố công nhận sáng kiến. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin của Hội về ý nghĩa, sự cần thiết phải thi đua sáng tạo trong giai đoạn hiện nay, thông tin, giới thiệu và ứng dụng các sáng kiến, ý tưởng mới, các hoạt động sáng tạo với hình thức đa dạng, phong phú được lồng ghép với các hình thức sinh hoạt Hội nhằm thúc đẩy thực hiện phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”. Xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích tập thể, cá nhân tham gia phong trào; vận động các tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố hỗ trợ nguồn lực nhằm xây dựng ý tưởng sáng kiến, sáng tạo và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực thi đua phát huy sáng kiến, ý tưởng mới.

Hội Phụ nữ các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc, các tổ chức thành viên tập hợp lựa chọn sáng kiến, ý tưởng từ cơ sở gửi về Thành hội trước ngày 10/8 hàng năm.

THANH THANH

Bạn đang đọc bài viết Thực hiện phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021 – 2025 tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com