NÓNG: Tọa đàm trực tuyến "Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội"

Vào lúc 9h00 sáng nay, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng-Light tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Thực hiện Quyết định số 3642/QĐ-UBND, ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; căn cứ chương trình phối hợp giữa Hội LHPN Hà Nội và Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng-Light, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Nội tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”

 

Thời gian: 9h00 ngày 12 tháng 8 năm 2021 (thứ Năm)

Chương trình được livestream trực tiếp trên trang Fanpage Hội LHPN thành phố Hà Nội

H.Q