Có được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19 khi đang mang thai không?

Tôi là giáo viên dạy tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội (tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc). Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, cơ sở giáo dục của chúng tôi phải tạm dừng hoạt động và tôi đã nghỉ việc không hưởng lương.

Câu hỏi

Tôi là giáo viên dạy tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội (tôi đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc). Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, cơ sở giáo dục của chúng tôi phải tạm dừng hoạt động và tôi đã nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 5/2021 cho đến nay. Bản thân tôi đang mang thai sắp đến ngày sinh và còn có 1 con 5 tuổi. Vậy xin báo Phụ nữ Thủ đô cho tôi biết là tôi có được hưởng chính sách hỗ trợ nào không?

Phạm Thị Thu (Phú Xuyên - Hà Nội)

Trả lời
Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có quy định đối tượng, điều kiện hỗ trợ như sau:

“Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.
Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về mức hỗ trợ và phương thức chi trả như sau:

“1. Mức hỗ trợ:

a) 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).

b) 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 1 lần cho người lao động”.

Theo Khoản 4 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương như sau:

“a) Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thực ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 lập danh sách người lao động theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg gửi cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

b) Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thực ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 15, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính để thẩm định và phê duyệt.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022.

Như vậy, đối chiếu với các quy định tại Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp bạn đủ điều kiện hưởng hỗ trợ một lần như sau: được hưởng mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng (30 ngày) trở lên; được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người (Người lao động đang mang thai); được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi (Người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi). Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022. Các giấy tờ phải nộp và quy trình giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 15, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và khoản 4 Điều 4 Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội trong thời gian thành phố Hà Nội đang thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 của UBND Thành phố về việc tiếp tục thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng, chống dịch Covid-19 nên việc nộp hồ sơ cũng cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ

Bạn đang đọc bài viết Có được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19 khi đang mang thai không? tại chuyên mục Phụ san Đời sống Gia đình của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com