Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến

Ngày 6/9, Hội LHPN Hà Nội đã ban hành văn bản số 362/BTV-TCKT hướng dẫn 7 quận/huyện và Hội Phụ nữ Bộ Tư lệnh Thủ đô về công tác chỉ đạo Đại hội trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Ba Đình, nhiệm kỳ  2021- 2026  sử dụng thẻ đại biểu để biểu quyết. Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu phụ nữ quận Ba Đình, nhiệm kỳ 2021- 2026 sử dụng thẻ đại biểu để biểu quyết.

Hội LHPN Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Hội LHPN các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc chưa tổ chức được Đại hội cần bám sát chỉ đạo của Tổ công tác của Hội LHPN Hà Nội và Ban Thường vụ quận, huyện, thị ủy, xây dựng các phương án, kịch bản đại hội đảm bảo khoa học, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, chủ động chuẩn bị phương án tổ chức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến, phấn đấu hoàn thành Đại hội trước ngày 10/10/2021. Nội dung Đại hội đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, thủ tục chung theo Điều lệ Hội và các văn bản hướng dẫn chuẩn bị Đại hội Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những nội dung khác có thể linh hoạt, phù hợp với thực tế của địa phương.

Trong quá trình tổ chức Đại hội trực tuyến, địa điểm đặt điểm cầu trực tuyến phải có hội trường đủ điều kiện thực hiện giãn cách theo quy định về phòng, chống dịch; Tại mỗi điểm cầu nhánh, phân công một người là đại biểu chính thức của Đại hội, có chức vụ lãnh đạo Hội cao nhất, chịu trách nhiệm phụ trách điểm cầu, có nhiệm vụ giám sát, hỗ trợ, giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt thời gian diễn ra Đại hội… Tài liệu Đại hội/hội nghị cần chuẩn bị nghiêm túc, chuyển trước cho các đại biểu bằng hình thức gửi trực tiếp, qua email hoặc quét mã QR… Trong quá trình tổ chức Đại hội/hội nghị trực tuyến, nếu tín hiệu đường truyền bị gián đoạn quá lâu, điểm cầu trung tâm không theo dõi được diễn biến của các điểm cầu nhánh, có thể sử dụng điện thoại để nhắn tin hoặc gọi trao đổi trực tiếp với các điểm cầu thông qua người chủ trì.

Đối với trường hợp biểu quyết bằng giơ tay/thẻ: Tại các điểm cầu, người được phân công phụ trách có trách nhiệm giám sát và tổng hợp, báo cáo kết quả về điểm cầu trung tâm. Trường hợp bầu bằng bỏ phiếu kín, cần tăng cường số lượng thành viên tổ bầu cử tại các điểm cầu để thực hiện việc thu, phát phiếu và thống kê kết quả bầu cử được nhanh chóng, kịp thời. Trường hợp bất khả kháng không thể chuyển phiếu bầu đến điểm cầu nhánh, việc bỏ phiếu kín được thực hiện trực tiếp bằng tin nhắn từ số điện thoại của đại biểu đã đăng ký với Ban tổ chức Đại hội/hội nghị (nếu số người không đồng ý ít hơn số người đồng ý thì chỉ cần nhắn tin ghi rõ họ tên những người không đồng ý và ngược lại). Tổ bầu cử có trách nhiệm bảo mật thông tin cho người bỏ phiếu…

Để giúp điểm cầu trung tâm nhận diện nhanh kết quả biểu quyết và bầu cử, tại các điểm cầu có thể chuẩn bị hai tấm biển kích cỡ khổ A4 có màu sắc khác nhau: Biển màu xanh thể hiện 100% các đại biểu nhất trí, không có ý kiến khác; Biển màu đỏ cho tín hiệu có đại biểu không đồng ý hoặc có ý kiến khác. Khi phát hiện điểm cầu có biển báo màu đỏ, Đoàn Chủ tịch cần lưu ý mời các đại biểu tại điểm cầu đó phát biểu và cẩn trọng trong việc kiểm đếm, chốt kết quả biểu quyết bầu cử.

Bài và ảnh: HOÀNG ANH

Bạn đang đọc bài viết Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội trực tiếp kết hợp trực tuyến tại chuyên mục Công tác hội của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com