Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình

Bạn đọc tại quận Hoàng Mai gửi thư lên tòa soạn Báo PNTĐ xin giải đáp:

Hộ gia đình tôi có 12 người, gồm 1 cháu 3 tháng, 1 cháu học lớp 4 và 6 người lớn. Trong 6 người lớn, có 1 người đang đi du học-làm việc tại nước ngoài, 1 người có bảo hiểm y tế (BHYT) doanh nghiệp và 1 người có BHYT hưu trí. Tôi muốn tham gia BHYT cho 3 người lớn còn lại thì mức đóng và thủ tục được quy định như thế nào? 

Về việc này Báo PNTĐ trả lời như sau: 

- Khoản 1, 2 Điều 5 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm quy định nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình như sau:

“1. Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

2. Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 1 Điều này”.

- Điểm e, Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định mức đóng BHYT hộ gia đình mỗi tháng như sau: “Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất”.

- Điều 25 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020 về quy trình thu BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp, Quản lý sổ BHYT, thẻ BHYT quy định Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT như sau:

“1. Thành phần hồ sơ

1.1. Người tham gia

 a) Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

b) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật: Giấy ra viện có ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể".

c) Trường hợp người tham gia được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

1.2. Đơn vị; UBND xã; Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội; Đại lý thu/Nhà trường:

- Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS);

- Danh sách đối tượng tham gia BHYT (Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ) đối với đối tượng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý.

2. Số lượng hồ sơ: 1 bộ”.

Như vậy, mức đóng BHYT hộ gia đình mỗi tháng theo quy định thì người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Trường hợp người còn lại trong hộ gia đình tham gia BHYT thì mức đóng là 40% của người thứ nhất. Anh/chị chuẩn bị hồ sơ theo quy định Điều 25 văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26/6/2020, sau đó liên hệ với đại lý thu BHXH, BHYT, UBND xã, phường hoặc cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú để làm thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình.

BÁO PHỤ NỮ THỦ ĐÔ

Bạn đang đọc bài viết Đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tại chuyên mục Phụ nữ và Cuộc sống của Báo phụ nữ thủ đô. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0243.9421865 hoặc gửi về hòm thư baophunuthudo@gmail.com