Gia Lâm: Năm 2023 phấn đấu 97% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều 10/1, Huyện ủy Gia Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết.

Gia Lâm: Năm 2023 phấn đấu 97% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên  - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết: Đảng bộ Huyện Gia Lâm hiện có 46 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với 11.393 đảng viên, gồm có 22 Đảng bộ xã, thị trấn, 16 chi bộ, Đảng bộ hành chính sự nghiệp, 8 chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp, trường học. Năm 2022, Gia Lâm có 1.390 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (16%); 7.288 đảng viên oàn thành tốt nhiệm vụ (79,5%).

Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; tiếp tục quán triệt chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022; xây dựng, ban hành 12 Đề án, Kế hoạch năm 2022 thực hiện 5 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Huyện (khóa XXII) gắn với 10 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVII); 64 Kế hoạch chuyên đề khối UBND, 22 Kế hoạch chuyên đề khối Đảng, đoàn thể triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hệ thống chính trị huyện triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh đến mọi mặt của đời sống xã hội. Quan tâm hỗ trợ cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với 6.516 trường hợp, tổng số 3,26 tỷ đồng; hỗ trợ 1.448 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 số tiền hơn 2,4 tỷ đồng; các cấp ủy, chính quyền bám sát diễn biến của dịch bệnh để có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

Huyện triển khai quyết liệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và đầu tư, xây dựng huyện Gia Lâm thành quận. Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định cấp huyện, 11/11 xã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ trình thành phố công nhận nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu và đánh giá kết quả thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận, huyện, hoàn thành 28/31 tiêu chí quận; 8/18 tiêu chí xã thành phường.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Toàn huyện tập trung phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý ước tăng 10,52% so với năm 2021; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.535,8 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán thành phố và Huyện giao; tổng chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.385,6 tỷ đồng, bằng 98,5% dự toán thành phố giao, bằng 95,5% dự toán huyện giao...; hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng 132 dự án chuyển tiếp, tiếp tục triển khai thi công 110 dự án; tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng 32,1/39,5ha của 42 dự án, đạt 81,3% kế hoạch với số tiền chi trả hơn 309,6 tỷ đồng cho 1.027 hộ dân, tổ chức; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Huyện ủy Gia Lâm cũng nghiêm túc nhìn nhận lại những vấn đề còn hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tự kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy cơ sở chưa sâu sát; công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ của huyện có lúc, có việc còn hạn chế, chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; tiến độ triển khai một số đồ án quy hoạch còn chậm, đặc biệt là đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Gia Lâm.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm đề ra những mục tiêu cơ bản: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, củng cố, sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 98%; kết nạp được 200 đảng viên mới….

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy. tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp huyện Gia Lâm giai đoạn 2021-2025”.

Gia Lâm: Năm 2023 phấn đấu 97% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên  - ảnh 2
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết đã ghi nhận, biểu dương những kết quả huyện đã đạt được, và đánh giá cao sự đoàn kết, tinh thần quyết tâm cao của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đề nghị, năm 2023 Huyện ủy Gia Lâm cần thực tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện toàn diện kế hoạch công tác năm 2023, trọng tâm là sơ kết công tác xây dựng Đảng giữa nhiệm kỳ; luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ.

Đồng thời, cần xác định các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra phải hoàn thành tốt trở lên; chú trọng công tác giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng phục vụ, trách nhiệm thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục củng cố các cơ sở Đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, còn tồn đọng; cấp ủy Đảng cần phát huy, thực hiện tốt quy chế làm việc, nguyên tắc dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố rà soát, tính toán lại các chỉ tiêu đánh giá kết quả thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện thành quận giai đoạn 2022-2025...

Gia Lâm: Năm 2023 phấn đấu 97% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên  - ảnh 3
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Việt Hà trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

“Trước mắt, huyện Gia Lâm cần tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ cận nghèo... bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có tết, đón Tết Quý Mão 2023 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm”- đồng chí Hoàng Trọng Quyết nhấn mạnh.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Xử phạt nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý ngừng bán hàng

Xử phạt nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tự ý ngừng bán hàng

(PNTĐ) - Ngày 31/1, Tổng cục Quản lý thị trường thông tin, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Công thương tại Công điện số 383/CĐ-BCT ngày 20/1/2023 và văn bản số 77/TCQLTT-CNV ngày 15/1/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã thực hiện tăng cường giám sát 24/7 (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) đối với hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, đã phát hiện nhiều vi phạm và tiến hành xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh xăng dầu nghiêm theo quy định của pháp luật.