Năm 2023 Gia Lâm phấn đấu không có hộ tái nghèo

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Ngày 4/1/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 10, xem xét kết quả hoạt động năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2023 Gia Lâm phấn đấu không có hộ tái nghèo - ảnh 1
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Trình bày báo cáo công tác hoạt động năm 2022, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hoàng Anh Tú cho biết, năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Tổ quốc Việt Nam thành phố và Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đã tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt các hoạt động và sâu sát ở cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng thêm sự đồng thuận trong nhân dân.

Ủy ban MTTQ các cấp đã vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu ước, hưởng ứng các Cuộc vận động đặc biệt là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung xây dựng các mô hình thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao, tiêu chí xây dựng phường, quận, tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường; giúp đỡ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Điển hình là, “Mô hình giảm nghèo bền vững”, “Mô hình hỗ trợ hộ cận nghèo có việc làm ổn định”, “Mô hình Carema an ninh”, “Mô hình đoàn kết Lương Giáo- Tinh hoa làng nghề gốm cổ”, “Mô hình xây dựng cảnh quan đường làng, ngõ xóm, xây dựng cải tạo, nâng cấp sân chơi công cộng”…

Cũng trong năm 2022, có 81,2% người qua đời thực hiện hỏa táng, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95,6%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa đạt 98,8%. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoạt động vì người nghèo được tích cực triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng.

Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thu được trên 2,3 tỷ đồng; Quỹ “Vì người nghèo” thu được 3,15 tỷ đồng; đã hỗ trợ xây mới 21 nhà, sửa chữa 4 nhà Đại Đoàn kết… Hỗ trợ 100 triệu đồng xây mới 2 nhà cho hộ nghèo tại huyện Mê Linh và Sóc Sơn. Đến nay, huyện không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm còn 256 hộ. (Năm 2021 là 317 hộ).

Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND, các đoàn thể và tổ chức thành viên, các ngành ngày càng chặt chẽ có có hiệu quả hơn. MTTQ các cấp huyện Gia Lâm đã tiếp nhận, phân loại 103 đơn đủ điều kiện xử lý, chuyển 100% đơn và được UBND các xã, thị trấn giải quyết, trả lời công dân đạt 93%; tham gia hòa giải thành đạt tỷ lệ 94%. Qua đó, tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn thư khiếu nại vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã thành lập 4 đoàn giám sát đối với 12 Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; Phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội tham gia 6 cuộc giám sát về ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chuyển đổi mô hình sản xuất… phát huy vai trò giám sát của nhân dân ở cơ sở.

Năm 2022, Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn đã giám sát 138 cuộc, qua đó, phát hiện 28 vụ việc vi phạm, đã kịp thời đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết 28/28 vụ, đạt 100%. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 134 công trình, dự án đầu tư ở các xã, thị trấn, đã phát hiện 29 công trình, dự án vi phạm, đã kịp thời khắc phục 29/29 công trình.

Năm 2023 Gia Lâm phấn đấu không có hộ tái nghèo - ảnh 2
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đề ra một số chỉ tiêu như: 100% xã, thị trấn tổ chức ít nhất 2 đoàn giám sát độc lập, 2 hội nghị phản biện xã hội và phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại theo Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt 130% chỉ tiêu thành phố giao; 100% xã, thị trấn không còn hộ tái nghèo; mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình “Đoàn kết sáng tạo” hoạt động hiệu quả…

Ghi nhận và đánh cao kết quả của Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt đề nghị hệ thống MTTQ huyện bám sát định hướng trong chương trình công tác MTTQ nói chung và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để hoạt động sát thực, hiệu quả, tiếp tục nâng cao công tác giám sát, phản biện. Trong đó, phải lựa chọn nội dung để giám sát, phản biện và chọn thời điểm thực hiện; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đảm bảo đúng quyền lợi và trách nhiệm, để thực hiện đồng bộ, tránh chồng chéo. Nâng cao chất lượng công tác tổ chức và kiện toàn công tác cán bộ.

Năm 2023 Gia Lâm phấn đấu không có hộ tái nghèo - ảnh 3
Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023.

Dịp này, 4 cá nhân đã được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”. Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm ký giao ước thi đua với 22 xã, thị trấn nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt Quyết định số 90 của Ban Bí thư; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

(PNTĐ) - Ngày 20/3/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Quyết định số 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư; Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị.
Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc

Mỗi sản phẩm báo chí phải thấm đẫm tính nhân văn, lắng đọng giá trị văn hóa dân tộc

Với chủ đề "Đoàn kết – Chuyên nghiệp – Văn hóa – Sáng tạo”, sau 3 ngày mở cửa (từ 17-19/3/2023) đón tiếp công chúng và những người làm báo cả nước, Hội báo toàn quốc năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã thành công tốt đẹp.