Quận Tây Hồ: Hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

THẢO HƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ, 2023, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn quận đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nhiều điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội

Thông tin tại Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong sáng 14/12, đồng chí Lê Thị Thu Hằng cho biết: Năm 2023, quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội (trong đó, có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch).

Thu ngân sách ước đạt 112% kế hoạch năm. Chi ngân sách ước đạt 93% kế hoạch năm, trong đó chi đầu tư xây dựng đạt 92% kế hoạch và bằng 415% kế hoạch thành phố giao. Chi đầu tư công đạt kết quả cao, theo báo cáo là cao nhất từ trước đến nay, đạt 1.050 tỷ đồng.

Quận Tây Hồ: Hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - ảnh 1

Các đại biểu tham gia hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, bộ mặt đô thị của quận ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.  Công tác tập trung xử lý tồn tại, hạn chế trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo các kết luận thanh tra đạt tỷ lệ 88,7%; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án được triển khai quyết liệt, đạt hiệu quả cao. Quận còn tổ chức được nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn; 13/13 chỉ tiêu thi đua của ngành giáo dục xếp loại xuất sắc; an sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác cải cách hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, củng cố: Chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị xã của thành phố (tăng 1 bậc so với năm trước). Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh và doanh thu thương mại, dịch vụ du lịch tăng so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Thị Thu Hằng, vẫn còn một số hạn chế trong triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023: Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất và lập quy hoạch chi tiết khu vực phân khu đô thị sông Hồng của UBND quận thực hiện còn chậm; tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án trọng điểm kéo dài so với kế hoạch. Việc thực hiện một số đề án: Phát triển trồng hoa Sen; Điểm du lịch, dịch vụ văn hoá, phục dựng mô hình làng nghề giấy Dó; Điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống - Xôi Phú Thượng chưa đảm bảo tiến độ.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, rà soát tháo gỡ khó khăn

Ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả quận Tây Hồ đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đồng chí Nguyễn Lan Hương- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng cho biết: Năm 2024, thành phố xác định chủ đề năm là: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ những khâu yếu, việc khó…

Quận Tây Hồ: Hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - ảnh 2
Đồng chí Nguyễn Lan Hương- Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gợi ý những nội dung quận Tây Hồ cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong năm 2024.

Bởi vậy, để khắc phục những hạn chế còn tồn tại của quận trong năm 2023, cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ của thành phố trong năm 2024, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao sức chiến đấu của Đảng bộ, nhất là cấp cơ sở và cấp chi bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở cũng cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa; tăng cường kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của người đứng đầu các cấp; huy động cả hệ thống chính trị để tham gia thực hiện thắng lợi, toàn diện 21 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2024.

Ngoài ra, quận cần tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt mức cao nhất; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất và xây dựng các đề án, kế hoạch, dự án đầu tư về lĩnh vực văn hóa, du lịch trên địa bàn để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế của quận.

Chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là phát huy vai trò của các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hành dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Quận Tây Hồ: Hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - ảnh 3
Các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm phân cấp, phân quyền, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân; rõ tiến độ, thời hạn giải quyết công việc; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ “7 dám”: Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung…

Tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lan Hương và đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI, vào báo cáo kết quả năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của quận, đồng chí Lê Thị Thu Hằng cũng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tây Hồ sẽ tập trung, quyết liệt triển khai trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo năm 2023.

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của UBND quận. Rà soát những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quận Tây Hồ: Hoàn thành vượt mức 21/21 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 - ảnh 4
Đồng chí Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ Tây Hồ sẽ tập trung, quyết liệt triển khai trong thời gian tới.

Hoàn thiện đề tài khoa học công nghệ cấp Thành phố “Nghiên cứu xây dựng giải pháp tổng thể để phát triển kinh tế du lịch Tây Hồ bền vững”; xây dựng Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị Hồ Tây và vùng phụ cận”.

Đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu để đầu tư cho phát triển, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận như dự án Nam Thăng Long, Tây Hồ Tây; triển khai các bước lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực ngoài đề thuộc địa bàn các phường Quảng An, Tứ Liên, Yên Phụ, Nhật Tân và Phú Thượng.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy trong thực thi công vụ. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đối với các đơn vị trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Duy trì tốt công tác tiếp công dân; giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của Luật, không để các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh điểm “nóng” trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục

Cúng sao giải hạn không có trong đạo Phật

Cúng sao giải hạn không có trong đạo Phật

(PNTĐ) - Những ngày đầu năm mới, nhiều người Việt có thói quen đi chùa, cúng sao giải hạn hoặc tự cúng sao tại nhà để cầu mong một năm bình an, nếu có tai ương thì tai qua nạn khỏi, gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, truyền thống này không có trong đạo Phật.
Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành  sao cho đúng?

Đầu năm đi lễ cầu an: Thực hành sao cho đúng?

(PNTĐ) - Đầu năm, đi lễ chùa không chỉ là tục lệ mà còn là nét đẹp trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt, nhưng đi lễ thế nào cho đúng để tránh sa vào mê tín dị đoan hay có những hành vi thiếu tôn nghiêm chốn cửa Phật. Báo Phụ nữ Thủ đô có cuộc trò chuyện với đại biểu Quốc hội Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về vấn đề này.