Tây Hồ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bằng những việc làm cụ thể

THẢO HƯƠNG
Chia sẻ

(PNTĐ) - Chiều 28/2, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng (2020 - 2025); Tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025).

Theo đó, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đều hoàn thành tốt theo tiến độ, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra. Các nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Tây Hồ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bằng những việc làm cụ thể - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng; bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương đạt kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được thực hiện quyết liệt, có chuyển biến rõ nét.

Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra).

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng, rõ nét. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm hơn và có chuyển biến tích cực.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới, đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, có nhiều đổi mới, đạt kết quả quan trọng; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt, pháp luật Nhà nước được đề cao.

Công tác phát triển đảng viên mới được đẩy mạnh, chú trọng về chất lượng, có nhiều điểm đổi mới. Hàng năm, số đảng viên được kết nạp đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quận đề ra.

Tây Hồ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bằng những việc làm cụ thể - ảnh 2
Bí thư Quận uỷ Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ năm 2010 đến nay, toàn quận đã kết nạp được 1.382 đảng viên (trong đó năm 2023 và đầu năm 2024, lần đầu tiên quận kết nạp 4 học sinh THPT và 3 công dân ưu tú chuẩn bị lên đường nhập ngũ, được Thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Công tác dân vận của hệ thống chính trị nhất là dân vận chính quyền có bước đổi mới, hiệu quả được nâng lên.

Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ quận nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ, năm 2023 được Thành ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều tổ chức cơ sở Đảng, các ban, ngành, tập thể, cá nhân trong Quận đã được Trung ương, Thành phố, các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý; tặng Cờ, Bằng khen, Giấy khen,…

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc thực tiễn đang đặt ra; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm mới từ thực tiễn công tác; đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung quan trọng.

Thay mặt Thường trực Quận ủy, Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành từ quận đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng về vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên, thực hiện thống nhất trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Tây Hồ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng bằng những việc làm cụ thể - ảnh 3
Các đại biểu đóng góp ý kiến tham luận tại hội nghị

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Kết luận Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị”.

Đồng thời tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; giữ nghiêm kỷ luật Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng…

Cùng đó đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, khối dân vận cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh với cấp uỷ, chính quyền có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là những cơ chế chính sách đã ban hành đi vào cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ di cư hồi hương để kịp thời giúp đỡ

Thấu hiểu khó khăn của phụ nữ di cư hồi hương để kịp thời giúp đỡ

(PNTĐ) - Theo nghiên cứu về tình hình của phụ nữ Việt Nam di cư kết hôn hồi hương và con cái của họ năm 2017 cho thấy, khoảng 50% phụ nữ kết hôn di cư khi trở về Việt Nam sẽ định cư ở nơi khác không phải quê hương họ do thiếu cơ hội việc làm, kỳ thị hoặc định kiến gia đình/xã hội. Họ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn về giấy tờ cá nhân, thủ tục pháp lý về ly hôn, học tập và hoà nhập cộng đồng của con cái, các vấn đề về tâm lý, sức khoẻ, việc làm...
Kỳ vọng Hà Nội sẽ xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo không gian sống xanh

Kỳ vọng Hà Nội sẽ xử lý hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo không gian sống xanh

(PNTĐ) - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) có nhiều quy định về quản lý và bảo vệ môi trường Thủ đô theo nguyên tắc phát triển bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với việc duy trì các yếu tố tự nhiên, đa dạng sinh học, văn hóa, lịch sử của Thủ đô.