Tính lương hưu hằng tháng của lao động nữ

Báo Phụ nữ Thủ đô
Chia sẻ

(PNTĐ) -Lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường thì điều kiện nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng như trường hợp của tôi sẽ là bao nhiêu %?

Câu hỏi
Tôi đang làm tại một cơ quan hành chính sự nghiệp cấp xã, đến đầu năm 2023 tôi 56 tuổi và đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm đó, tôi tham gia và đóng bảo hiểm xã hội là 16 năm 7 tháng. Xin hỏi Báo PNTĐ, lao động nữ làm việc trong điều kiện bình thường thì điều kiện nghỉ hưu và tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng như trường hợp của tôi sẽ là bao nhiêu %? Xin cảm ơn!

Tính lương hưu hằng tháng của lao động nữ - ảnh 1
Ảnh minh họa

Trả lời
Theo khoản 3 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về điều kiện hưởng lương hưu, “lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu”.

Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định “Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ”.

Như vậy, làm việc trong điều kiện bình thường, đã tham gia và đóng bảo hiểm xã hội 16 năm 7 tháng, khi nghỉ việc vào đầu năm 2023, đủ 56 tuổi thì chị được hưởng lương hưu.
Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 4 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, “mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau: Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%”.

Hướng dẫn cụ thể nội dung này, Điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định: “Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%”.

Thêm nữa, theo khoản 2 Điều 17 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, “khi tính tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 tháng đến 6 tháng được tính là nửa năm; từ 7 tháng đến 11 tháng được tính là một năm”.

Căn cứ các quy định nêu trên, nghỉ việc hưởng lương hưu khi 56 tuổi, có 16 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của chị được tính như sau:

- Số năm đóng bảo hiểm xã hội của chị là 16 năm 7 tháng, số tháng lẻ là 7 tháng được tính là 1 năm, nên số năm đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu của chị là 17 năm.

- Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng: 15 năm đầu tính bằng 45%; từ năm thứ 16 đến năm thứ 17 là 02 năm, tính thêm 2 x 2% = 4%. Tổng cộng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của chị là 49%.

Như vậy, mức lương hưu hằng tháng của chị được tính bằng 49% nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ khỏe là phụ nữ đẹp

Phụ nữ khỏe là phụ nữ đẹp

(PNTĐ) - Thời nay xã hội phát triển, không chỉ nam giới mà bất cứ ai cũng cần hoạt động thể chất. Đặc biệt đối với nữ giới, những người luôn chú trọng đến vẻ đẹp hình thức. Tập luyện thể thao thường xuyên giúp chị em có đủ sức khỏe để làm tròn vai trò của người vợ, người mẹ và hoàn thành tốt công việc cơ quan giao cho. Với sự giúp sức của thể thao, phụ nữ không còn là phái yếu mà là phái đẹp.
Tuổi trung niên hạnh phúc

Tuổi trung niên hạnh phúc

(PNTĐ) - Sang tuổi trung niên là giai đoạn phụ nữ hiểu rõ nhất mình cần gì. Lúc này phụ nữ biết bản thân mình đang ở đâu trong cuộc đời này và muốn được chăm lo cho hạnh phúc của bản thân nhiều hơn.