Hội LHPN Việt Nam:

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới

Bài và ảnh: Thanh Thanh
Chia sẻ

(PNTĐ) - Để xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước, các cấp Hội Phụ nữ cần phát triển nguồn nhân lực, phát huy vai trò và trách nhiệm xã hội của phụ nữ đáp ứng thời đại mới, phải gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại- đó là tổng kết tại Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và giải pháp”.

Khẳng định vai trò vị thế của phụ nữ

Lịch sử xây dựng và phát triển đất nước đã khẳng định, ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bước vào thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ ngày càng khẳng định tiềm năng, vai trò, vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội với 50,2% dân số cả nước, 47,4% lực lượng lao động xã hội và 46% đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D), hơn 40% các nhà khoa học ở Việt Nam. Tỷ lệ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt hơn 30%, cao hơn mức trung bình của thế giới và khu vực, đứng đầu trong Hội đồng Liên minh nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tỉ lệ cán bộ nữ, cơ quan ngang bộ có lãnh đạo chủ chốt là nữ đạt 50%.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới - ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: Thực trạng và giải pháp do Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong tháng 11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Hội LHPN Việt Nam cho biết: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới không nằm ngoài định hướng xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện của Đảng. Là tổ chức chính trị - xã hội hoạt động vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới, “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế” đã được xác định trong chiến lược phát triển Hội LHPN Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2035 và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Bước sang nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội LHPN Việt Nam phát động phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước nhằm cụ thể hóa nội dung Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc XIII. 

Nội hàm của người phụ nữ Việt Nam thời đại mới bám sát tiêu chí của con người Việt Nam được xác định trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và kế thừa các nội dung phong trào thi đua của Hội, hướng đến mục tiêu phát triển con người toàn diện, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới - ảnh 2
Các đại biểu tham gia hội thảo

Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ

Phát biểu tại Hội thảo về đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới phù hợp với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội tham gia  đóng góp ý kiến về một số giải pháp thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của cán bộ Hội Phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Trong sự quan tâm chung về thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của phụ nữ của Đảng và của Nhà nước ta và Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội đã nhấn mạnh nhiệm vụ này trong văn kiện và các cuộc thảo luận tại Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Phụ nữ TP lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 diễn ra vào tháng 11 năm 2021. Trong tiêu đề của Báo cáo Chính trị đã khẳng định mục tiêu phấn đấu xây dựng người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang - Thanh lịch”. Góp phần hướng tới mục tiêu này, Hội LHPN Hà Nội đã đăng ký, được phê duyệt và đang triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học mang tên “Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới”. Trong nội dung đề tài có đề cập đến các giải pháp thúc đẩy sự sáng tạo của cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở. Đồng thời, Hội LHPN Hà Nội cũng đã có nhiều biện pháp nghiên cứu, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, hội thảo thực tiễn để đánh giá thực trạng, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam phát triển toàn diện đáp ứng thời đại mới - ảnh 3
Nhiều sản phẩm sáng tạo đã được chị em cán bộ Hội phụ nữ giới thiệu tại ngày hội Phụ nữ Thủ đô sáng tạo năm 2022

Đánh giá về một số kết quả thúc đẩy tiềm năng sáng tạo cán bộ Hội Phụ nữ, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Có thể tự hào để nói rằng với phụ nữ cả nước, Phụ nữ Hà Nội đã gương mẫu đi đầu trong nhiều mặt hoạt động, nhiều phong trào góp phần tích cực vào sự ổn định chính trị, xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Hà Nội đã là địa phương đầu tiên trong cả nước có 100% xã đạt nông thôn mới, trong đó có nhiều xã đã và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Cùng với đó là các kết quả bước đầu rất đáng khích lệ trong khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, trong thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), sản phẩm OCOP Hà Nội đứng đầu cả nước, trong các hoạt động tương thân tương ái vượt qua đại dịch Covid-19, trong xây dựng con người Hà Nội văn minh, thanh lịch… Trong các hoạt động, Chương trình, Đề án đã có hàng chục, hàng trăm mô hình, sáng kiến hiệu quả cao. Nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ mới, tuyến đường hoa, nông thôn xanh, sạch đẹp, gia đình văn hóa, các sản phẩm mặt hàng mới, các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, các hình thức kinh doanh thương mại điện tử, các hoạt động hòa giải, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tình phường nghĩa phố… đều có khối óc và bàn tay phụ nữ. 

Để có được từng bước vào cuộc thích ứng sáng tạo và hiệu quả của đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ các cấp trong các hoạt động, phong trào của Hội, tại hội thảo, Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Thủy đã đưa ra một số giải pháp thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của cán bộ Hội Phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước gồm: Thứ nhất, đánh giá đúng, sắp xếp đúng cán bộ. Thứ hai, tăng cường động lực cho cán bộ. Thứ 3, bồi dưỡng, thông tin kịp thời, có trọng tâm cho cán bộ. Thứ 4, giải pháp liên kết hỗ trợ các nhóm phụ nữ trong xã hội. Thứ 5, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm những phong trào đã đề ra và những đóng góp của phụ nữ. Thứ 6, tăng cường hệ thống luật pháp chính sách liên quan đến phụ nữ bình đẳng giới, thúc đẩy tiềm năng sức sáng tạo của phụ nữ.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia đã trình bày, đóng góp nhiều tham luận, ý kiến có giá trị về mặt lý luận cũng như thực tiễn để làm rõ các vấn đề mà phụ nữ phải đối mặt trong đời sống và xã hội. Với các nội dung như: "Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia trách nhiệm việc nhà", PGS.TS Nguyễn Đức Chiện, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam; "Ý thức trách nhiệm xã hội của nữ thanh niên Việt Nam hiện nay"- TS Nguyễn Anh Tuấn, Viện Nghiên cứu Thanh niên; " Những yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế", TS. Vũ Thị Bích Ngọc, khoa Xã hội học, trường Đại học Công đoàn, "Giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới", ThS. Hà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam... Đồng thời cũng nêu đề xuất, gợi ý các chính sách, giải pháp, sáng kiến về xây dựng phụ nữ Việt Nam thời đại mới phù hợp chức năng, nhiệm vụ của Hội và yêu cầu của xã hội trong tình hình mới. 

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Tết là để về nhà

Tết là để về nhà

(PNTĐ) - Những khó khăn trong cuộc sống đè nặng, xung đột tình cảm vợ chồng, lòng chung thủy bị thử thách bởi sự cám dỗ bên ngoài… đã khiến cho một số gia đình đứng bên bờ vực đổ vỡ. Họ đã buông nhau ra để chạy trốn sự mệt mỏi, kiếm tìm niềm vui mới. Nhưng thời điểm Tết đến xuân về, trong lòng mỗi người lại bùng lên nỗi day dứt. Bởi chẳng thế nào có Tết trọn vẹn nếu như ta không có một tổ ấm để sum họp. Và cũng bởi Tết là để về nhà chứ không phải ra đi…
Mẹ mong Tết đến...

Mẹ mong Tết đến...

(PNTĐ) -Mới giữa tháng Chạp, mẹ đã chộn rộn dọn cửa nhà, đi chợ sắm sanh Tết nhất. Nào chuẩn bị gạo nếp để đùm bánh chưng. Nào vun xới, tưới chăm mấy luống rau mùi ngoài vườn. Nào dự mua thịt thà, bánh trái…
Mẹ, tôi và… ông táo

Mẹ, tôi và… ông táo

(PNTĐ) -Hồi nhỏ, nghe kể mẹ mang thai tôi bảy tháng đã sinh. Sinh thiếu tháng nên tôi èo uột khó nuôi lắm. Trẻ khó nuôi, theo quan niệm người xưa, là do những “thế lực hắc ám” từ cõi âm quấy phá.