Hệ sinh thái khởi nghiệp cần thiết cho sự phát triển quốc gia đến năm 2045

Hệ sinh thái khởi nghiệp cần thiết cho sự phát triển quốc gia đến năm 2045

(PNTĐ) -Năm 2016, khi Chính phủ quyết định đây là năm Quốc gia khởi nghiệp, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" (Đề án 844) được phê duyệt. Bức tranh hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo từ đó dần hoàn thiện và hiện lên với những mảng sáng đầy hy vọng.