Vũ Hoàng Dương, John Bột Nhào và “những năng lực kì diệu”

Vũ Hoàng Dương, John Bột Nhào và “những năng lực kì diệu”

(PNTĐ) - “Nếu coi hoàn cảnh khó khăn và thiệt thòi là động lực, thì ở một góc độ nào đó, cả tôi và bác bánh gừng phải cảm ơn cuộc sống”- Đó là cảm nhận của Vũ Hoàng Dương về tác phẩm John Dough and the Cherub (John Bột Nhào) mà anh là dịch giả, đang chiếm được cảm tình của nhiều bạn đọc hiện nay.