Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII:

62 tập thể nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

THANH THANH
Chia sẻ

(PNTĐ) - Sau 2 ngày làm việc tập trung, nghiêm túc, chiều 15/12, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam Khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình, đảm bảo yêu cầu nội dung đề ra

Khen thưởng 62 tập thể  có thành tích xuất sắc

Để ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2023, chiều ngày 15/12,  tại Hội nghị BCH lần thứ 7 TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đã quyết định khen thưởng đối với các tập thể Hội LHPN các tỉnh thành, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội năm 2023.

62 tập thể nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam - ảnh 1
Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 5 từ trái qua) trao Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu" cho 8 tập thể

Cụ thể,  TƯ Hội LHPN Việt Nam khen thưởng cho 8 tập thể nhận vinh dự nhận Cờ thi đua "Đơn vị dẫn đầu" trong phong trào thi đua năm 2023, đó là Hội LHPN của 8 tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh; Bắc Giang;  Cao Bằng; Thái Bình; Quảng Bình; Gia Lai; Đồng Nai và Hậu Giang. 

62 tập thể nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam - ảnh 2
Ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga trao cờ "Đơn vị xuất sắc" cho các tập thể
62 tập thể nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam - ảnh 3
Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 6 từ phải qua) và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương (thứ 5 từ trái qua) trao Bằng khen cho các tập thể.

Đồng thời khen thưởng đối với 21 tập thể nhận Cờ thi đua của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam dành cho "Đơn vị xuất sắc" trong phong trào thi đua năm 2023 và 33 tập thể nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam. 

Cũng trong nội dung buổi chiều ngày 15/12, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII đã kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu có mặt nhất trí bầu 3 đồng chí vào BCH TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm:

Đồng chí  Nguyễn Thị Hoàng Ánh, sinh ngày 25/8/1985, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Lê Thị Riêng.

Đồng chí  Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 24/10/1982, Phó Trưởng Ban Gia đình - Xã hội, TƯ Hội LHPN Việt Nam.

Đồng chí Triệu Thị Thúy, sinh ngày 08/8/1971, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Kạn.

Bám sát chỉ tiêu năm 2024, đề ra nhiều giải pháp phù hợp cho hoạt động Hội

Trước đó, nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam khóa XIII, các đại biểu chia tổ thảo kuận về nhiều nội dung quan trọng liên quan đến những kết quả hoạt động Hội năm 2023 và kế hoạch năm 2024 . 

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu khi đã tập trung nghiên cứu tài liệu, bàn thảo, có nhiều ý kiến đóng góp, tham gia xây dựng vào các nội dung quan trọng của Hội nghị.

Trong phiên thảo luận tổ đã có 51 ý kiến phát biểu, trong đó nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn công tác Hội, góp ý bổ sung những nhận định, đánh giá về kết quả công tác Hội năm 2023; trao đổi, bổ sung kế hoạch công tác Hội năm 2024, nhất là những hoạt động lớn, có tính toàn quốc, có sự tham gia của các địa phương, đơn vị; kế hoạch đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2014. Thay mặt Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hà Thị Nga trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu. Đoàn Chủ tịch TƯ Hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu và sớm ban hành các văn bản ngay sau Hội nghị.

62 tập thể nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam - ảnh 4
Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga phát biếu bế mạc hội nghị

Với chủ đề năm 2024 là "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội", Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN các tỉnh, thành, đơn vị nghiên cứu, chủ động đưa ra nhiều phương pháp, cách thức để thực hiện tốt chủ đề năm căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhu cầu, năng lực, nhận thức của cán bộ, hội viên và lựa chọn những nội dung cốt lõi ở địa phương để tập trung triển khai. TƯ Hội sẵn sàng cùng đồng hành trong việc hỗ trợ, tập huấn, tổ chức các hoạt động truyền thông, tăng cường các hoạt động hỗ trợ cho phụ nữ không chỉ trong tổ chức hoạt động Hội mà cả trong việc triển khai các chương trình, hoạt động, đề án ở địa phương để đạt được sự chuyển biến tích cực nhất trong công tác lãnh đạo, điều hành của tổ chức.

Đồng thời, đề nghị các tỉnh/thành bám thật sát các chỉ tiêu năm 2024, đề ra nhiều giải pháp để cụ thể hóa cho từng cấp Hội nhằm khắc phục các hạn chế, khó khăn, tận dụng triệt để cơ hội và điều kiện thuận lợi của ngành, địa phương đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu vào cuối năm.

Năm 2024 cũng là năm Hội Phụ nữ triển khai đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp hướng đến việc đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Chủ tịch Hà Thị Nga đề nghị các chị Ủy viên Ban Chấp hành tập trung chỉ đạo, rà soát, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian qua, phát hiện các vấn đề khó khăn, hạn chế, tồn tại, quan tâm đề xuất, chủ động triển khai các giải pháp để kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc, thực hiện tốt hơn trong nửa cuối nhiệm kỳ có thể về đích thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã xác định.  Tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, tổ chức các hoạt động vận động, hỗ trợ phụ nữ rèn luyện thực hiện các tiêu chí của Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua và cuộc vận động của địa phương, đơn vị và gắn với xây dựng văn hóa tổ chức Hội. Triển khai quyết liệt hơn và chủ động công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp để thực hiện hiệu quả các Chương trình Mục tiêu quốc gia, các Đề án của Chính phủ do Hội chủ trì, đặc biệt là Dự án 8 trong Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; Đề án 01 "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"...

Với những nội dung được thống nhất tại Hội nghị, Uỷ viên Ban Chấp hành TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga hy vọng trong năm 2024, các cấp Hội sẽ phát huy những thành quả đã đạt được trong năm 2023 và nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2024.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

(PNTĐ) - Chỉ trong 1 buổi sáng ngày 23/2, đã có 416 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến tặng, với thông điệp "Blouse trắng - Trái tim hồng". Đây thực sự là việc làm ý nghĩa khi ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đang cận kề. Chương trình do Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.
Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

(PNTĐ) - Vừa qua, Huyện đoàn - Hội LHTN Huyện Đông Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Miza (Cụm Công nghiệp Nguyên Khê) tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và trao sổ tiết kiệm “Vững bước tân binh” cho 3 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Đông Anh và xã Việt Hùng, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ. Món quà ý nghĩa này nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các tân binh và gia đình trước khi tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.