79 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Chia sẻ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Quyết định số 156/QĐ-TTg ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam là 1 dịch vụ nằm trong Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và đặc thù của các dân tộc Việt Nam là 1 dịch vụ nằm trong Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa.

Danh mục gồm 44 dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực gia đình có 3 dịch vụ; lĩnh vực thể dục, thể thao có 10 dịch vụ; lĩnh vực du lịch có 6 dịch vụ và 16 dịch vụ khác thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) và hướng dẫn triển khai việc thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên; phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật về giá.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên quyết định hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; bảo đảm đủ ngân sách để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

Vũ Phương Nhi/VGP

Theo https://baochinhphu.vn/79-dich-vu-su-nghiep-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thuoc-linh-vuc-van-hoa-the-thao-va-du-lich-102220130103624192.htm

Tin cùng chuyên mục

​  Huyện Mê Linh đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

​ Huyện Mê Linh đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

(PNTĐ) -Tối 9/12, huyện Mê Linh trang trọng tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; công nhận Điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng; tổ chức Lễ hội Hoa Mê Linh 2022.
Chiến công chói lọi của Sư đoàn Phòng không Hà Nội trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không"

Chiến công chói lọi của Sư đoàn Phòng không Hà Nội trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không"

(PNTĐ) - Chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972 là một trong những trang sử vàng chói lọi, kỳ tích minh chứng hùng hồn cho sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng và sức mạnh tổng hợp toàn dân, thế trận lòng dân; làm sáng ngời bản lĩnh, tầm cao trí tuệ con người Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo xuất sắc và to lớn của Đảng, Nhà nước ta.