Bộ trưởng Bộ Nội Vụ thừa nhận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn chưa sát với thực tiễn

HOÀNG LAN
Chia sẻ

(PNTĐ) - Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, chiều 04/11, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành chất vấn Nhóm vấn đề thứ 3 – lĩnh vực Nội vụ.

Trong các nội dung chất vấn, nhiều ĐB quan tâm tới chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo ĐB Hà Sỹ Huân, Đoàn ĐB Bắc Kạn, việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức luôn là khâu quan trọng trong công tác cán bộ. Tuy nhiên, trên thực tế, việc đánh giá xếp loại vẫn còn biểu hiện chưa thực chất, thậm chí có hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý. ĐB đã đưa ra câu hỏi về các giải pháp mà Bộ đã và sẽ triển khai giúp cho công tác đánh giá cán bộ được chính xác và phản ánh thực chất trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ thừa nhận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn chưa sát với thực tiễn - ảnh 1
ĐB Hà Sỹ Huân

Trả lời câu hỏi chất vấn, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết: Năm 2021, số cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ có khoảng 22%. Trước đó, số liệu này khoảng 30%, số liệu mà số cán bộ, công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ của năm 2021 có 1,72%, những năm trước đó tỷ lệ này chỉ có khoảng từ 0,56 đến 0,64%. Theo Bộ trưởng, như vậy đã có sự chuyển biến tích cực hơn, nhưng nhìn một cách tổng thể chúng ta thấy việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của chúng ta chưa sát với thực tiễn, chưa căn cứ vào sản phẩm, kết quả công việc đầu ra và mặt khác cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Vì vậy, vẫn còn có những nội dung mà như đại biểu đã nêu.

"Chúng tôi thấy trong thời gian tới, để việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức tốt hơn thì trước hết sẽ phải tập trung để hoàn thiện một hệ thống thể chế pháp luật về đánh giá, đảm bảo đồng bộ, liên thông với lại các quy định của Đảng và theo hướng xuyên suốt, đa chiều và chúng ta phải có tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể. Bên cạnh đó, phải cố gắng tập trung để chúng ta hoàn thành xong được việc xác định vị trí việc làm, khung năng lực, bởi vì từ đó làm cơ sở để chúng ta đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm thì mới đảm bảo được yêu cầu tốt hơn", Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ thừa nhận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn chưa sát với thực tiễn - ảnh 2
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trả lời chất vấn

Giải pháp thứ ba, theo Bộ trưởng, đó là các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ở địa phương thì chúng ta cũng phải căn cứ vào quy định chung của Đảng, quy định chung của Chính phủ để cụ thể hóa ở cơ quan, đơn vị mình cho việc xếp loại, đánh giá cho công khai, công bằng, dân chủ, chính xác, vì chỉ có đánh giá công bằng, chính xác thì mới làm cơ sở, là động lực để cho cán bộ, công chức của chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đương nhiên trong bối cảnh hiện nay, chúng ta không thể không ứng dụng công nghệ thông tin và cũng phải có những công cụ để đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ thừa nhận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn chưa sát với thực tiễn - ảnh 3
ĐB Huỳnh Thị Hằng Nga

Cũng liên quan đến năng lực của cán bộ, ĐB Huỳnh Thị Hằng Nga, Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh nêu vấn đề năng lực của nhiều tổ chức, cá nhân tham mưu xây dựng, ban hành văn bản vi phạm pháp luật còn hạn chế, cụ thể là còn thiếu kỹ năng phân tích, dự báo, thiếu tầm nhìn, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, nghiên cứu chính sách chưa sâu, chưa kĩ, chưa đánh giá hết các tác động của các chính sách ban hành, một số trường hợp còn thiếu trách nhiệm, nặng về lợi ích ngành, cơ quan, chưa quan tâm bố trí đủ công chức làm công tác pháp chế.

Bộ trưởng Bộ Nội Vụ thừa nhận đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn chưa sát với thực tiễn - ảnh 4

Trả lời ĐB, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa nhận, đây là vấn đề đang rất cần quan tâm để xây dựng đội ngũ công chức ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo Bộ trưởng, trong những năm vừa qua, trong hệ thống đào tạo của chúng ta đã rất quan tâm đào tạo lao động trên lĩnh vực về pháp luật, nhưng thực tế lực lượng này vào trong khu vực công cũng không nhiều, nhất là trong những năm gần đây thì do thị trường lao động, đặc biệt trên lĩnh vực này cũng phát triển khá đa dạng, khá phong phú, cho nên việc thu hút lực lượng này cũng có khó khăn hơn.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để làm sao đó xây dựng một đề án thật căn cơ, thật cụ thể để chuẩn bị một nguồn nhân lực về việc tham mưu để xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật của chúng ta đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Ý kiến bạn đọc

Tin cùng chuyên mục