Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng:

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Phát biểu tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm của Trung ương và sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có những bước chuyển biến mới, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 1
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại đại hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định: “Đóng góp chung vào những thành tựu trên có sự đóng góp hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn, trực tiếp là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tự hào và đánh giá cao những cống hiến của đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô”.

Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang trong 94 năm xây dựng và phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và người lao động.

Công đoàn đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong cơ quan, doanh nghiệp. Các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, sôi nổi, chất lượng được nâng lên, thiết thực và hiệu quả hơn. Hiệu quả từ các phong trào “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Người tốt việc tốt”… hàng năm đã góp phần tôn vinh những giá trị tốt đẹp, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần hăng say lao động sản xuất với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả” của công nhân, viên chức, lao động.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 2

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bức trướng chúc mừng Đại hội.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới về nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động. Tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đã giới thiệu gần 40.000 đoàn viên cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay là xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 3
Quang cảnh đại hội.

Để làm tốt điều đó, trước hết, các cấp Công đoàn cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, sứ mệnh của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục đổi mới và có các giải pháp hữu hiệu để thu hút, tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động, nhằm tăng về số lượng và nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, nhất là khu vực ngoài Nhà nước…

Tập trung thực hiện các chức năng cốt lõi của tổ chức Công đoàn là chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đời sống văn hoá, tinh thần... xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.

Từng cấp Công đoàn phải thường xuyên tổ chức tốt công tác đối thoại ngay tại cơ sở và nắm bắt kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc; kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành phố quan tâm thực hiện các cơ chế, chính sách theo quy định của pháp luật nhằm động viên kịp thời cán bộ, CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu. Các phong trào cần hướng về cơ sở, quan tâm đến cán bộ CĐCS, tập thể và người lao động trực tiếp. Phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác lớn của Thành ủy, chủ đề hàng năm của Thành phố bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, mỗi đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, nhà máy, xí nghiệp, trường học, bệnh viện...

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 4

Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tặng Bức trướng chúc mừng Đại hội.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” và Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU giai đoạn 2020 - 2025. Đồng thời, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: “Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn, bầu được 58 đồng chí tham gia Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 . Tin tưởng rằng tập thể Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết mà Đại hội đề ra; để Công đoàn Thủ đô thực sự là tổ chức đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, là cầu nối giữa công nhân lao động với Đảng và Chính quyền; đưa công tác Công đoàn các cấp của Thành phố và phong trào CNVCLĐ Thủ đô tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại””.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 5
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Chính Hữu báo cáo.

Báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XVII, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI Nguyễn Chính Hữu cho biết, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10/2023.

Trong ngày làm việc thứ nhất (16/10/2023), với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó, Đại hội đã bầu 58 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Công đoàn thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tiến hành chiều ngày 16/10/2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII gồm 17 ủy viên, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục được tín nhiệm bầu là Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII. Các đồng chí: Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI; Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI; Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI tiếp tục được bầu là Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII.

Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 6
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII Phạm Quang Thanh phát biểu bế mạc đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII Phạm Quang Thanh cho biết, trong thời gian diễn ra Đại hội, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các đại biểu đã dân chủ thảo luận, nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Các nội dung được thông qua tại Đại hội là những văn kiện quan trọng, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thành phố, là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

 
Các cấp Công đoàn phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức phong trào thi đua - ảnh 7

Các đồng chí lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khoá XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các cấp Công đoàn từ cơ sở đến Thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội; sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Đoàn Chủ tịch và các Ban, Tổ công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các sở, ban, ngành Thành phố; sự động viên, khích lệ của các thế hệ cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ; sự đóng góp tâm huyết và trách nhiệm đối với Công đoàn, với người lao động của các đồng chí đại biểu dự Đại hội.

Tin cùng chuyên mục

 Cần đầu tư về hạ tầng, chú trọng dành quỹ đất cho giáo dục

Cần đầu tư về hạ tầng, chú trọng dành quỹ đất cho giáo dục

(PNTĐ) - Sáng 27/2, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn huyện Phú Xuyên.
Các thế hệ cán bộ đi trước đã có nhiều đóng góp với công tác Hội

Các thế hệ cán bộ đi trước đã có nhiều đóng góp với công tác Hội

(PNTĐ) - Sáng 27/2, Hội LHPN Hà Nội đã tổ chức buổi Gặp mặt cán bộ hưu trí khu vực quận Hà Đông nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh đã bày tỏ sự biết ơn với những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ Hội đi trước đối với công tác Hội, phong trào thi đua của Phụ nữ Thủ đô.
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu rộng

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu rộng

(PNTĐ) - Ngày 26/02/2024, tại Hà Nội đã diễn ra Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì. Hai Tổng Bí thư cũng bày tỏ vui mừng, đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả trên các lĩnh vực.