Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khoá XVI:

Chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm để kịp thời tháo gỡ

VÂN NGA
Chia sẻ

(PNTĐ) - Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội khoá XVI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị HĐND Thành phố chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết, đây là kỳ họp rất quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và xem xét, quyết định những giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2024, các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, phát triển Thủ đô trong thời gian tới và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm để kịp thời tháo gỡ - ảnh 1
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu.

Năm 2023, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, năm bản lề, đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; năm thứ ba triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, Bí thư Thành uỷ cũng nêu rõ, Thủ đô Hà Nội phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai quyết liệt các Nghị quyết, kết luận của Trung ương. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ mang tính chiến lược, thường xuyên quan tâm giải quyết các nhiệm vụ mang tính bức xúc dân sinh....

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2023 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các cấp, các ngành đã quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc; quy tụ đoàn kết, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Kinh tế - xã hội năm 2023 của Thành phố cơ bản hoàn thành mục tiêu tổng quát, đã hoàn thành và vượt mức 18/23 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch. 

Ước cả năm 2023, GRDP của Thành phố tăng 6,27%, thấp hơn kịch bản đề ra nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước (khoảng trên 5%); GRDP bình quân đầu người ước đạt 150 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 400,4 nghìn tỷ đồng, đạt 113,5% dự toán, tăng 20% so với thực hiện năm 2022. 

Chi ngân sách chuyển dịch theo hướng tích cực, tiết kiệm chi thường xuyên. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 4,5% - đạt mục tiêu đề ra (CPI bình quân 11 tháng tăng 1,8%).

Chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm để kịp thời tháo gỡ - ảnh 2
Quang cảnh kỳ họp

Thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô trong tương lai như: Phối hợp Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tập trung, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đã trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6; dự kiến Quốc hội thông qua kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024).

Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của Thành phố; khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, mục tiêu hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027...

Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Thành uỷ về phát triển công nghiệp văn hóa; Nghị quyết về chuyển đổi số và xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch đầu tư về 3 mục tiêu - cải tạo, nâng cấp trường học, y tế và tu bổ di tích lịch sử giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.

Những thành quả đạt được nêu trên, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng khẳng định “là sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô. Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành uỷ; việc cụ thể hoá, thể chế hoá các chủ trương, cơ chế, chính sách của HĐND Thành phố; sự điều hành, quản lý, triển khai của UBND Thành phố; sự quan tâm, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương, Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội và sự đóng góp, ủng hộ của cử tri và nhân dân Thủ đô”.

Trong thời gian vừa qua, HĐND, Thường trực HĐND đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, toàn diện, sâu sát và hiệu quả với những kết quả nổi bật. Hoạt động của HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới theo hướng toàn diện, thực chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả.

HĐND Thành phố đã nắm bắt, lựa chọn đúng và trúng các nội dung, những vấn đề quan trọng, cấp thiết, sát yêu cầu thực tiễn của Thành phố, cử tri và Nhân dân quan tâm để ban hành Nghị quyết và giám sát, tái giám sát, chất vấn, giải trình nhằm kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, bất cập và từ đó đề xuất thúc đẩy đầu tư, các cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực của Thành phố.

Tổ chức tốt các kỳ họp HĐND Thành phố. Tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng thẩm tra; chú trọng, đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đảng đoàn, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giám sát, lan toả không khí đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hệ thống HĐND các cấp của Thành phố.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, đổi mới, trách nhiệm của HĐND các cấp và các vị đại biểu HĐND Thành phố. Ghi nhận tinh thần chủ động, quyết liệt của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và cử tri, Nhân dân Thủ đô đã chung tay, chia sẻ, đồng hành cùng Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hà Nội hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2023 vừa qua.

Cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đại hội Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu, tại kỳ họp này, trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, các đại biểu cần phân tích, đặc biệt là dự báo và lượng hóa đầy đủ các yếu tố tác động và ảnh hưởng đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán NSNN và Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao.

Trong đó cần đặc biệt chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, đề án, dự án có trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2024.

Chọn những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm để kịp thời tháo gỡ - ảnh 3
Các đại biểu dự kỳ họp

Đối với các Nghị quyết chuyên đề, cơ chế, chính sách đặc thù, HĐND Thành phố đi sâu vào làm rõ các tác động, tính hiệu quả, các giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, bảo đảm phù hợp, khả thi để triển khai nhanh, góp phần khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế to lớn của Thủ đô về nguồn lực con người, nguồn lực về khoa học và công nghệ, tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng, thể chế và phát huy tính năng động, sáng tạo, tự chủ của cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh: “Cần tập trung rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, công tác đền bù GPMB, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công; kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư cho các dự án không giải ngân được để chuyển bổ sung nguồn vốn chi trả nợ, thu hồi vốn ứng trước, các dự án cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện… nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công”.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tiếp tục thực hiện tăng cường phân cấp, phân quyền, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố ztỏa cao, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ GPMB để xây dựng các công trình trọng điểm.

HĐND, Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND Thành phố tiếp tục chủ động, tích cực, đổi mới hơn nữa, phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định. Lựa chọn các lĩnh vực được Thành uỷ tập trung chỉ đạo, những vấn đề bức xúc, nổi cộm được cử tri, dư luận quan tâm để làm nội dung giám sát, chất vấn, giải trình nhằm cùng UBND Thành phố kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND Thành phố sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND Thành phố bầu theo Nghị quyết số 96 của Quốc hội. Từ đó đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm cao, đánh giá công tâm, khách quan và chính xác trong ghi phiếu tín nhiệm đối với từng chức danh.

Bí thư Thành uỷ yêu cầu, ngay sau kỳ họp này, UBND Thành phố, các cấp, các ngành cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố. Trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thống nhất trong nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Giáp Thìn, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa, đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là người có công, các đối tượng chính sách xã hội; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng, không để gây bất ổn thị trường, giá cả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

 

Tin cùng chuyên mục

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

Hơn 430 nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến máu tình nguyện

(PNTĐ) - Chỉ trong 1 buổi sáng ngày 23/2, đã có 416 đơn vị máu được cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiến tặng, với thông điệp "Blouse trắng - Trái tim hồng". Đây thực sự là việc làm ý nghĩa khi ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 đang cận kề. Chương trình do Bệnh viện Phụ sản Trung ương phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức.
Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

Huyện Đông Anh trao sổ tiết kiệm, động viên các tân binh có hoàn cảnh khó khăn

(PNTĐ) - Vừa qua, Huyện đoàn - Hội LHTN Huyện Đông Anh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Miza (Cụm Công nghiệp Nguyên Khê) tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà và trao sổ tiết kiệm “Vững bước tân binh” cho 3 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn tại Thị trấn Đông Anh và xã Việt Hùng, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ. Món quà ý nghĩa này nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của các tân binh và gia đình trước khi tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.