Chủ động, trách nhiệm, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của thành phố

Chia sẻ

(PNTĐ) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố là yếu tố quan trọng để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của thành phố”.

Quang cảnh hội nghịQuang cảnh hội nghị

Sáng 25/2, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị liên tịch triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố năm 2022 và các năm tiếp theo; thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022 của HĐND thành phố.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP; Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố.

Báo cáo kết quả xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021, Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, theo danh mục năm 2021 HĐND thành phố ban hành 19 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm 36 nội dung theo đề nghị của UBND thành phố. Tuy nhiên, có 8 nội dung các sở, ngành xin hoãn, lùi thời gian, hoặc chuyển sang xây dựng quyết định; 5 nội dung chưa trình HĐND theo tiến độ, nên so với danh mục mới ban hành 23 nội dung.

Để triển khai việc xây dựng danh mục ban hành văn bản quy phạm pháp luật của thành phố năm 2022, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động rà soát, có văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành thành phố kiểm tra, tổng hợp danh mục đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND. Trên cơ sở kết quả rà soát thống nhất của các cơ quan thuộc HĐND, UBND TP và báo cáo của Sở Tư pháp, UBND TP xây dựng danh mục nghị quyết của HĐND TP đề nghị ban hành trong năm 2022 gồm 30 nội dung, chia theo kỳ họp HĐND TP: Kỳ họp giữa năm có 13 nội dung, kỳ họp cuối năm có 16 nội dung, các kỳ không thường kỳ có 1 nội dung trình Kỳ họp tháng 3/2022. 

Triển khai Kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026 của HĐND thành phố, theo Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên, sẽ có các mốc quan trọng. Đó là việc triển khai rà soát các nghị quyết do HĐND thành phố đã ban hành trên tất cả lĩnh vực, nội dung quản lý nhà nước đang còn hiệu lực và báo cáo Thường trực HĐND thành phố hoàn thành chậm nhất trong tháng 3-2022; dự báo kế hoạch ban hành nghị quyết HĐND theo tiến độ xây dựng pháp luật của Quốc hội và các cơ quan Trung ương, báo cáo với Thường trực HĐND thành phố sẽ thực hiện thường xuyên hàng năm, báo cáo Thường trực HĐND thành phố chậm nhất là ngày 31-12 hàng năm; xây dựng Đề xuất ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới, đề xuất gửi Thường trực HĐND thành phố chậm nhất là 10-1 hàng năm; thống nhất kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND thành phố hàng năm sẽ hoàn thành trước tháng 2 hàng năm.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị các cơ quan, sở, ngành, tăng cường tính chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND thành phố hàng năm. Phân công rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp tham gia. Nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết của HĐND thành phố hàng năm để không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Đàm Văn Huân cũng cho rằng, thời gian qua, các cơ quan của thành phố đã phối hợp tốt để cơ quan mặt trận tổ quốc tham gia phản biện xã hội các nội dung thuộc nghị quyết quy phạm pháp luật đã ban hành. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, năm 2022 các cơ quan tham mưu, soạn thảo của thành phố cần chủ động, chuẩn bị sớm các tài liệu, để cơ quan mặt trận tổ quốc thành phố triển khai phản biện xã hội bảo đảm thời gian, kế hoạch, tạo đồng thuận cao của nhân các đối tượng được thụ hưởng nghị quyết.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểuChủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, trong thời gian qua, UBND thành phố đã chỉ đạo chỉ đạo Sở Tư pháp, các Sở, ban, ngành thành phố phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố rà soát, thống nhất việc xây dựng danh mục Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố năm 2022 đối với 30 nội dung. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính chất thường xuyên hằng năm của thành phố, nhằm tạo sự chủ động, đảm bảo thực hiện tốt công tác chuẩn bị dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết, dự thảo Nghị quyết, tổ chức việc đánh giá tác động chính sách, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị, đối tượng tác động của chính sách, thực hiện công tác thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua một một cách bài bản, chất lượng, đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố thời gian tới cần nâng cao trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất, bám sát tiến độ, quá trình xây dựng Luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, Thông tư của Trung ương, chủ động tham mưu đề xuất việc ban hành Nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định của UBND thành phố theo thẩm quyền được giao tại các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương để kịp thời tổ chức thi hành trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành của thành phố cũng tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện các bước trong quy trình xây dựng dự thảo nghị quyết, phối hợp chặt chẽ, từ sớm từ xa trong công tác tổ chức lấy ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: “Phải nghiêm túc khắc phục tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản; khắc phục tình trạng chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, không đảm bảo về thời hạn xin ý kiến, thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện, thời hạn báo cáo UBND thành phố tổ chức họp thông qua theo quy trình, quy định”.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng yêu cầu Sở Tư pháp cần tiếp tục chủ động tham mưu cho UBND thành phố trong việc theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND thành phố; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các ban của HĐND thành phố trong công tác góp ý, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ các dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố. Văn phòng UBND thành phố cần làm tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa trong theo dõi, đôn đốc việc chuẩn bị hồ sơ trình, kịp thời tổng hợp, kiểm tra và tham mưu tổ chức các kỳ họp của UBND thành phố; phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND thành phố chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND thành phố, đảm bảo hồ sơ trình đầy đủ, gửi đến các đại biểu đúng thời hạn quy định.

“Việc chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt của các cơ quan đơn vị thuộc thành phố là yếu tố quan trọng để nâng cao hơn chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật của thành phố” - đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận tại hội nghịChủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đánh giá cao đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị dự họp đã thể hiện rõ trách nhiệm khi tham gia ý kiến, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường tính chủ động, trách nhiệm, thực hiện kiểm tra, rà soát, thống nhất hoàn thiện kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cho cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, kế hoạch hằng tháng, hằng quý và dự kiến thời gian hoàn thành đối với các nội dung dự kiến trình HĐND thành phố ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Đối với các nghị quyết cần ban hành mới phải làm rõ, cụ thể được tính cần thiết, căn cứ ban hành, định hướng nội dung cơ chế, chính sách, quy định và dự kiến lộ trình xây dựng nghị quyết.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, quy chế phối hợp và phân công công tác giữa các cơ quan, để nâng cao tính khả thi, hiệu quả của công tác lập và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng nghị quyết HĐND thành phố, góp phần nâng cao chất lượng của các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND thành phố ban hành. Đặc biệt, cần chú trọng việc xin ý kiến chỉ đạo, lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung cơ chế, chính sách, quy định mới đề xuất ban hành nghị quyết; đẩy mạnh, đa dạng hóa hoạt động tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia đóng góp vào các chủ trương, cơ chế, chính sách mới của thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện sau khi ban hành.

Về kế hoạch xây dựng và ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND thành phố giao Ban Pháp chế HĐND thành phố, Sở Tư pháp là các cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp với các ban của HĐND thành phố, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố tham mưu Thường trực HĐND thành phố hoàn thiện kế hoạch định hướng xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối với nội dung kỳ họp chuyên đề tháng 3/2022, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phối hợp Văn phòng UBND thành phố rà soát, thống nhất nội dung tham mưu UBND thành phố gửi Thường trực HĐND thành phố về các nội dung dự kiến trình tại kỳ họp này, báo cáo Thường trực Thành ủy trước khi thống nhất ban hành thông báo về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp.

VÂN NGA

Tin cùng chuyên mục

Khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam

Khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam

(PNTĐ) - Chiều tối 28/3, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các tình, thành phố Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng với châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức Hội nghị xúc tiến khởi động tuyến du lịch vàng “Hai Quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam.
50 năm Khơi dòng nước trong xanh

50 năm Khơi dòng nước trong xanh

(PNTĐ) -Sáng 28/3, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội (Công ty Thoát nước) tổ chức 50 năm ngày thành lập. Tại đây, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã ghi nhận những đóng góp của đơn vị, đồng thời cũng đưa các yêu cầu để Công ty phát triển, hoạt động tăng hiệu quả trong thời gian tới.